Johtamisen perusteet, 6 op

19.11.-07.12.2018

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin


Kauppatieteen perusopinnot

Johtamisen perusteet 6 op (Introduction to Management)

Vastaava yliopisto

Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.


Osaamistavoitteet

Tiedolliset: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä. Opiskelija saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa ja arvioida johtamista myös kriittisesti.


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 450 €. Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,

tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645


Päivölän opiston toimisto,

Toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200