Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet, 6 op

03.-07.12.2018

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin


Kauppatieteen perusopinnot

AY5210106 Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op (Introduction to Business Development and Entrepreneurship)

Vastaava yliopisto

Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yrityksen toiminta ja yrittäjyys, liiketoimintamalli, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, arvon luominen ja arvolupaus, asiakaslähtöisyys.


Osaamistavoitteet

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet.

Taidolliset: Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa ja suullisessa esiintymisessä sekä oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.


Oppimateriaali

Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, artikkelit, muu materiaali.


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 300 €. Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,

tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645

 

Päivölän opiston toimisto,

Toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200