Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 6 op

01.04.-03.05.2019

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin


Johtamisen aineopinnot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op (Human Resource Management)

Vastaava yliopisto

Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata henkilöstövoimavarojenjohtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön, selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta, tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, ? soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuovaikutuksen kehittämisessä ja konfliktien ratkaisussa, arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 450 €. Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,

tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645

 

Päivölän opiston toimisto,

Toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200

 

Hakuaika päättynyt