Kuluttajakäyttäytyminen, 6 op

14.-15.01.2019

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

Markkinoinnin aineopinnot

Kuluttajakäyttäytyminen 6 op (Consumer Behaviour)

Vastaava yliopisto

Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja oppia niihin liittyviä teoreettisia lähestymistapoja. Opintojaksolla syvennytään kuluttajaymmärryksen tärkeään rooliin markkinoinnissa. Opintojakson teemoja ovat: kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen, kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät yksilölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, kuluttajan päätöksenteko ja siihen liittyvät prosessit.


Osaamistavoitteet

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää niitä kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa. Opiskelija hallitsee kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat.

Taidolliset: Opiskelija osaa tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa.


Aikataulu

Opetusta on kahtena peräkkäisenä päivänä, klo 15.30 - 19.45.


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 80 € (Päivölän opiston kauppatieteiden opiskelijalle 40 €). Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut. Kurssipäivinä on mahdollista ruokailla opiskelijahintaan Päivölän opiston ruokalassa.


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,

tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645

 

Hakuaika päättynyt