Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op

29.-30.01.2019

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot

TYÖELÄMÄN SOSIAALIPSYKOLOGIA, 3 OP (Social Psychology in Workplace Communities)

Vastaava yliopisto

Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.


Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskä sitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista. 


Aikataulu

Opetusta on kahtena peräkkäisenä päivänä, klo 15.30 - 19.45.


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 80 €. Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut. Kurssipäivinä on mahdollista ruokailla opiskelijahintaan Päivölän opiston ruokalassa.


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,

tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645

 

Päivölän opiston toimisto,

Toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200

 

Hakuaika päättynyt