Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

19.-20.03.2019

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot

TYÖ JA PSYYKKINEN HYVINVOINTI 3 OP (Work and Mental Well-Being)

Vastaava yliopisto

Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.


Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. 


Aikataulu

Opetusta on kahtena peräkkäisenä päivänä, klo 15.30 - 19.45.


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 80 €. Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut. Kurssipäivinä on mahdollista ruokailla opiskelijahintaan Päivölän opiston ruokalassa.


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,

tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645

 

Päivölän opiston toimisto,

Toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200

 

Hakuaika päättynyt