Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

09.-10.04.2019

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS 3 OP (Communication and Interaction)

Vastaava yliopisto

Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.


Aikataulu

Opetusta on kahtena peräkkäisenä päivänä, klo 15.30 - 19.45.


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 80 €. Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut. Kurssipäivinä on mahdollista ruokailla opiskelijahintaan Päivölän opiston ruokalassa.


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,

tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645

 

Päivölän opiston toimisto,

Toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200

 

Hakuaika päättynyt