Oikeushistoria, 6 op

18.02.-15.03.2019

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

Oikeustieteen opinnot

Oikeushistoria 6 op

Vastaava yliopisto

Turun yliopisto. Kurssi kirjataan Turun yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


HUOM! Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä osallistumiselle!


Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.


Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • Saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta
  • Tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen


Debaattikurssin osaamistavoitteet

Tiedolliset, opiskelija:

  • Hallitsee eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat varhaisen uuden ajan alusta nykypäivään, ulkomaisen oikeuden vaikutukset kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen.
  • Ymmärtää myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota

Taidolliset, opiskelija:

  • On kehittänyt ryhmätyö- ja tiedonhakutaitojaan sekä suullista että kirjallista argumentaatiota.
  • On saanut myös suullista esiintymiskokemusta yleisön edessä


Opintomaksu

Yksittäisen modulin / lyhytkurssin opintomaksu on 450 €. Maksu sisältää opetuksen lisäksi majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Turun yliopistoon. Kts. Opintomaksut


Aikataulu

Opintojakso on lähiopetusta arkipäivisin klo 9.00 - 16.00 välisenä aikana.


Ilmoittautuminen

Yksittäisten modulien haku päättyy kolme viikkoa ennen modulin alkamista.


Lisätiedot

Oikeustieteen linjanjohtaja, Iisa Vepsä,

iisa.vepsa(at)paivola.fi, puh. 040 8300 647

 

Päivölän opiston toimisto,

toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200