Eläinavusteinen valmentaja

28.08.2021-30.04.2022

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja kaikille alasta kiinnostuneille.

 

Yksi eläinavusteisen työskentelyn tärkeimmistä lähtökohdista on hyvinvoiva eläin. Koulutus antaa perustiedot eläinavusteisessa työssä käytettävien eläinlajien perustarpeista, käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Koulutus antaa myös valmiuksia arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään pois ongelmakeskeisestä keskustelusta kohti rehellistä
asioiden kohtaamista. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, miten hän toivoo elämänsä olevan tulevaisuudessa, ja siten luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Solution Focused Animal Assisted Therapy -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii psykoterapeutin, ohjaajan tai valmentajan työparina. Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia.

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut runsaat 350.

Koulutuksen sisältö

 • Kolme koulutusosiota käsittelee terapeuttista työskentelyä, psykologisia aiheita sekä asiakastyötä
 • Neljä koulutusosiota sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä käytännön harjoituksia.
 • Viisi koulutusosiota keskittyy valmentajan ja eläintyöparin toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna sekä lähiopetusosioina. Lisäksi eläinavusteiseen työskentelyyn tutustutaan tilavierailuilla.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Kouluttajat ja yhteistyökumppanit

 • Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja
 • suuntautumisalueena psykiatria, neuropsykiatrinen valmentaja
 • Tuuli Palteenmaa NLP Trainer, NLP Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja
 • Hanna Paatero Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, työnohjaaja,
  neuropsykiatrinen valmentaja.
 • Eija Wager FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja
 • Katriina Mähönen, eläinavusteinen valmentaja, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha
 • Aino Koivukunnas, KTM, eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja /Hevosilo
 • Katja Hakkarainen Eläinlääkäri ELL
 • Tommi Wessman, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Eettisen hevosmiestaidon ohjaaja, MinD- voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja /Herkkä Hevosmies
 • Tuomo Salovuori, KM, puutarhuri, työnohjaaja, green care- toiminnan kehittäjä, kirjailija

Päivölän opisto koulutuspaikkana

Päivölän opisto sijaitsee Valkeakosken Tarttilassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Opistolta löytyvät väljät koulutustilat ja myös lemmikkihuoneita. Päivölän kaunis ja rauhallinen maalaismaisema on helppo ja turvallinen ympäristö koulutukseen. 

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 2490 €. Kurssimaksu maksetaan neljässä erässä. (3 x 600 e ja 1 x 690 €) Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi ennen koulutuksen alkua ja viimeinen erä erääntyy ennen viimeistä lähijaksoa. Hintaan sisältyy majoitus ja täysihoito lähipäivien ajalta (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit, päivällinen, iltapala).  Myös sauna ja muut tilat ovat mahdollisuuksien mukaan ryhmän käytössä. Kurssille otetaan max. 16 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilman majoitusta hinta kurssille on 2390 €.

Kurssipäivät

28.–29.8.2021
2.–3.10.2021
20.–21.11.2021
22.–23.1.2022
12.–13.3.2022
23.–24.4.2022 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille alla olevalla lomakkeella. Kirjoita kohtaan “Muuta huomoitavaa” miksi haluat kurssille ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi.

 

Ilmoittautuminen päättynyt