Viestintä ja vuorovaikutus (3 op)

08.03.2022

Pidätämme oikeudet mahdollisiin aikataulumuutoksiin

 

Tervetuloa suorittamaan Avoimen yliopiston opintoja Päivölän opistolle! 

Viestintä ja vuorovaikutus -opintojakso (3 op) kirjataan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston suoritukseksi. Opintojakson suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.


Sisältö

Kurssilla tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

 

Opettaja

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila,
YTM, prosessikonsultti, työnohjaaja (STOry), pedagoginen pätevyys


Aikataulu

Opetuspäivänä opetusta on klo 15.30-19.45 (5 oppituntia/ilta). Opetus järjestetään lähiopetuksena, mikäli koronatilanne sallii. 
 

Hinta

Opintojakson hinta 60 €, jonka lisäksi opiskelija maksaa avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30 € (10 €/opintopiste). Maksamalla rekisteröintimaksun, saat käyttöösi Moodlen oppimisympäristön ja opintosi kirjataan Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston suoritusrekisteriin. Lisätietoja saat sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on päättynyt. 


Ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittautumiset 24.2.2022 mennessä alla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.


Lisätiedot

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila: tuula-maria.mattila(at)paivola.fi, puh. 040 8300 645


Päivölän opiston toimisto: toimisto(at)paivola.fi, puh. 03 233 2200 

Ilmoittautuminen päättynyt