Johdatus oikeustieteeseen

04.-20.09.2017

Päivölän opisto

Oppiaine
Oikeustiede

Kurssi
Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Vastaava yliopisto
Turun yliopisto. Päivölän opisto toimii Turun yliopiston yhteistyöoppilaitoksena ja vastaa kurssin järjestämisestä opistossa. Kurssi kirjataan Turun yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi.

Sisältö
Peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta 
Oikeudelliset peruskäsitteet
Oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa 
Oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet 
Yksityis-, julkis, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

Osaamistavoitteet
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Oppimateriaalit (löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä)
Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Edilex 3.1.2007
Myrsky, Matti: Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppeja? Oikeus 2010/1 (50 s.) 
Klami Wetterstein, Paula: Yksityisoikeuden perusteet (13 s.)
Oksala, Mia: Rikosoikeuden perusteet (11 s.)
Nieminen, Ilona: Valtiosääntöoikeuden perusteet (9 s.) 
Tuomela, Anni: Hallinto-oikeuden perusteet (13 s.)
Andström, Kristina: Prosessioikeuden perusteet (10 s.) 
Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152

Opettaja
OTT Iisa Vepsä

Ilmoittautuminen ja hintatiedot
Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu nettilomakkeella. Kurssin hinta 278,50 eur sisältäen lähiopetusta 25 h/vko, majoituksen 2hh sekä ateriat (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen) opiskelupäivinä. Tämän lisäksi opiskelija maksaa yliopiston rekisteröintimaksun 20 eur Turun avoimeen yliopistoon.

Lisätiedot
Lisätietoja saa Päivölän opiston toimistosta, 03 233 2200 tai oikeustiedelinjan johtaja Iisa Vepsältä p. 040 8300647

Ilmoittautumminen on päättynyt