Oikeushistoria 6 op

15.-30.11.2017

Päivölän opisto

Oppiaine
Oikeustiede

Kurssi
Oikeushistoria 6 op

Vastaava yliopisto
Turun yliopisto. Päivölän opisto toimii Turun yliopiston yhteistyöoppilaitoksena ja vastaa kurssin järjestämisestä opistossa. Kurssi kirjataan Turun yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi.

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen.

Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet
Eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat varhaisen uuden ajan alusta nykypäivään, ulkomaisen oikeuden vaikutus kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhde. Opiskelijat oppivat myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota.

Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet
Opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja, tiedonhakua sekä suullista että kirjallista argumentaatiota. Opiskelijat saavat myös suullista esiintymiskokemusta yleisön edessä

Debattikurssin hyväksytty suorittaminen korvaa teoksen European Legal History sivut 1–124 ja teoksen Roman Law in European History sivut 38–74.

Oppimateriaali
1. O. F. Robinson – T. D. Fergus – W. M. Gordon: European Legal History (3 ed.), 1–319 (ei sivuja 155–168 ja 228–248)
2. Peter Stein: Roman Law in European History, s. 1–130
3. a) Heikki Pihlajamäki: Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan, s. 115–162 JA Pia Letto-Vanamo (toim.): Suomen oikeushistorian pääpiirteet, s. 7–97, 129–167 ja 188–223;
TAI
3. b) Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti)

Opettaja
OTT Iisa Vepsä

Ilmoittautuminen ja hintatiedot
Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu nettilomakkeella. Kurssin hinta 450 eur sisältäen lähiopetusta 25 h/vko, majoituksen 2hh sekä ateriat (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen) opiskelupäivinä. Tämän lisäksi opiskelija maksaa yliopiston rekisteröintimaksun 20 eur Turun avoimeen yliopistoon.

Lisätiedot
Lisätietoja saa Päivölän opiston toimistosta, 03 233 2200 tai oikeustiedelinjan johtaja Iisa Vepsältä p. 040 8300647

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt