Työoikeuden kurssi 7 op

06.11.-13.12.2017

Päivölän opisto

Oppiaine
Oikeustiede

Kurssi
Työoikeus 7 op

Vastaava yliopisto
Turun yliopisto. Päivölän opisto toimii Turun yliopiston yhteistyöoppilaitoksena ja vastaa kurssin järjestämisestä opistossa. Kurssi kirjataan Turun yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi.

Sisältö
Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet 
Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
Työoikeuden normien soveltamisala 
Työoikeuden normijärjestelmä  
Individuaalisen työoikeuden pääsisältö  
Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Oppimateriaali
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säännökset)
Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen (2009)
Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus (2012)
Kauppaoikeuden perusteiden opintojakson kanssa yhteinen tutkimusartikkeli, joka ilmoitetaan luennoilla/Moodlessa

Opettaja
OTT Iisa Vepsä

Ilmoittautuminen ja hintatiedot
Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu nettilomakkeella. Kurssin hinta 450 eur sisältäen lähiopetusta 25 h/vko, majoituksen 2hh sekä ateriat (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen) opiskelupäivinä. Tämän lisäksi opiskelija maksaa yliopiston rekisteröintimaksun 60 eur Turun avoimeen yliopistoon.

Lisätiedot
Lisätietoja saa Päivölän opiston toimistosta, 03 233 2200 tai oikeustiedelinjan johtaja Iisa Vepsältä p. 040 8300647

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt