Johtamisen perusteet 6 op

25.09.-10.11.2017

Päivölän opisto

Oppiaine
Kauppatieteen perusopinnot

Kurssi
Johtamisen perusteet 6 op

Aikataulu
25. - 29.10.2017
30.10 - 3.11.2017
6.11 - 10.11.2017

Vastaava yliopisto
Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.

Sisältö
Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Osaamistavoitteet
Tiedolliset: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

Oppimateriaali
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage. Muu materiaali.

Kurssimaksu
321 eur sisältäen opetuksen, majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen).
Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon, 10 eur/opintopiste.

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautuminen 1 viikko ennen kurssin alkua

Lisätiedot
Päivölän opiston toimisto, p. 03 233 2200

Ilmoittautuminen kurssille päättynyt