Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

13.-29.11.2017

Päivölän opisto

Oppiaine
Kauppatieteen perusopinnot

Kurssi
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Aikataulu
13.11.2017
15. -17.11.2017
20.11.2017
22. -24.11.2017
27. -29.11.2017

Vastaava yliopisto
Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.

Sisältö
Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yrityksen toiminta ja yrittäjyys, liiketoimintamalli, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, arvon luominen ja arvolupaus, asiakaslähtöisyys.

Osaamistavoitteet
Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet.

Taidolliset: Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa ja suullisessa esiintymisessä sekä oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Oppimateriaali
1) Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons  2) Artikkelit 3) Muu materiaali

Kurssimaksu
300 eur sisältäen opetuksen, majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen).
Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon.

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautuminen 1 viikko ennen kurssin alkua

Lisätiedot
Päivölän opiston toimisto, p. 03 233 2200

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt