Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

30.11.2017-15.03.2018

Päivölän opisto

Oppiaine
Kauppatiede

Kurssi
Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Aikataulu

30.11.-1.12.2017

4.-5.12.2017

11.-15.12.2017

14.-15.3.2018

Vastaava yliopisto
Itä-Suomen yliopisto. Kurssi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritukseksi. Kurssin suorittamisesta saa erillisen opintosuoritusotteen.

Sisältö
Kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, markkinointiaktiviteettien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus, kuluttaja-analyysit asiakaslähtöisen markkinoinnin toteuttamisessa. Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä. Neljä itsenäistä modulia, joiden suoritusjärjestyksen opiskelija voi valita itse. Kussakin modulissa opiskelu koostuu a) orientoivasta tehtävästä, b) oppimateriaaliin tutustumisesta, c) oppimateriaaliin perustuvista opiskelijan omista ”minitutkimuksista” ja d) oman oppimisen kriittisestä arvioinnista. Orientoivassa tehtävässä opiskelija peilaa saamaansa case-materiaalia omiin kokemuksiinsa ja luo omaa viitekehystään käsiteltävälle asialle. Ilmiön ymmärtämistä syvennetään lisämateriaalilla. Omassa minitutkimuksessaan opiskelija saa kokeilla, miten hän itse osaa tuottaa lisäymmärrystä opiskeltavaan asiaan. Lopuksi opiskelija arvioi oppimisprosessiaan. Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä modulia, hän osallistuu verkkotenttiin.

Osaamistavoitteet
Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää niitä kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa. Opiskelija hallitsee kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat.
Taidolliset: Opiskelija osaa tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa.

Oppimateriaali
Moodlessa ja verkossa. Tarkentuu myöhemmin.

Kurssimaksu
300 eur sisältäen opetuksen, majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen).
Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon, 10 eur/opintopiste.

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 1 viikko ennen kurssin alkua

Lisätiedot
Päivölän opiston toimisto, p. 03 233 2200

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt