Co-Rento Voimavarakouluttaja -koulutus

Hakuaika Co-Rento Voimavarakouluttaja -koulutukseen on käynnissä ja seuraava koulutus alkaa 21.9.2018!

Co-Rento Voimavarakouluttaja -koulutus on Luonnonlääketieteen keskusliiton hyväksymä rekisteröity koulutus. Koulutuksen kesto on 2 vuotta, ja se on suunniteltu niin, että sen voi suorittaa työn ohessa, pääsääntöisesti viikonloppuisin.

Koulutus on suunnattu henkistä arvomaailmaa kunnioittaville ihmisille, jotka haluavat auttaa muita ja voida myös itse paremmin. Tarkoitus on auttaa osallistujaa löytämään omat voimavaransa sekä tunnistamaan voimavarat tai niiden vaje muissa.

Koulutus syventää aiemman ammatin ja työn luovuutta ja antaa siihen uusia ideoita.

Se tuo moneen eri ammattiin lisävalmiuksia toimia ammatillisesti ja laaja-alaisesti ihmisten parissa eri metodeja hyödyntäen. Työtä voi harjoittaa itsenäisenä voimavara-kouluttajana tai omassa työssään monilla eri aloilla, yksilöiden tai työyhteisöjen avuksi.

Monipuolinen ja ammattitaitoinen opettajaryhmä auttaa opiskelijaa saavuttamaan itselleen asettamansa tavoitteet.

Ammatillinen pätevyys

Voimavarakouluttajan työ ei vaadi terveydenhoitoalan koulutusta, mutta halutessasi voit myös anoa Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n ylläpitämään koulutettujen terapeuttien ammattiliiton rekisteriin. LKL:n hyväksymän ammatin käyttöoikeuden saa, kun on suoritettuna vähintään 14 op:n edestä koululääketieteen opintoja, terveydenhuoltoalan koulutus. Lääketieteen osuuden voi suorittaa Co-Rento koulutusta ennen, sen aikana tai koulutuksen jälkeen sellaisessa oppilaitoksessa, jolla on aineen opetus-oikeus.

Hinta

Kurssin hinta kattaa opetuksen lisäksi majoituksen ja ruokailut. Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta (51 op), josta lähiopetusta 12 op (yhtenä viikonloppuna joka toinen kuukausi + intensiiviviikko kesällä). Koko kurssin hinta on yhteensä 6000 € (sisältää ennakkomaksun osuuden 1800 €). Kurssi laskutetaan sovituissa maksuerissä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella: sannaeloni.selin@gmail.com. Haastattelut järjestetään sopimuksen mukaan esivalinnan perusteella.

Lisätietoja koulutuksesta saat myös puhelimitse Sanna Aholalta, puh. 050 303 6871 ja osoitteesta www.corentoyhdistys.com.