• 6
  syys

  Markkinoinnin perusteet, 6 op

  06.09.2018 - 26.09.2018

  06.09.2018 - 26.09.2018 Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen.

 • 24
  syys

  Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op

  24.09.2018 - 25.09.2018

  24.09.2018 - 25.09.2018 Yleiskuva organisaatiopsykologiasta, teoriahistoriasta, tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Perehdytään organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.

 • 5
  loka

  Hyvinvointia kehomieliharjoituksista

  05.10.2018 - 07.10.2018

  05.10.2018 - 07.10.2018 Teemoina erityisesti rentoutuminen ja voimavarat, parantavat liikkeet ja tarinat, valveilla lepäämisen ja tietoisen läsnäolon taidot sekä mielen voiman hyödyntäminen.

 • 8
  loka

  Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona, 6 op

  08.10.2018 - 09.10.2018

  08.10.2018 - 09.10.2018 Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla. Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja uusosuustoiminta.

 • 19
  loka

  VK 42 Matematiikka­kilpailuvalmennus (viikonloppu)

  19.10.2018 - 21.10.2018

  19.10.2018 - 21.10.2018 Suomen matemaattisen yhdistyksen Valmennusjaoston matematiikka­kilpailuvalmennus Päivölän opistolla.

 • 19
  loka

  Elävän mallin piirrustus, 2 op

  19.10.2018 - 21.10.2018

  19.10.2018 - 21.10.2018 Perinteisen anatomiapiirustuksen kurssi, jossa piirretään nopeita croquis-piirustuksia.

 • 23
  loka

  Rikosoikeus, 8 op

  23.10.2018 - 09.11.2018

  23.10.2018 - 09.11.2018 Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat, rikosvastuun yleiset edellytykset, keskeiset rikostyypit, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

 • 29
  loka

  Markkinoinnin johtaminen, 6 op

  29.10.2018 - 30.10.2018

  29.10.2018 - 30.10.2018 Markkinointistrategiat, markkinoinnin suunnittelu, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinoinnin kontrollointi, kannattavuus ja tulosnäkökulma.

 • 6
  marras

  Organisaatioiden johtaminen, 3 op

  06.11.2018 - 07.11.2018

  06.11.2018 - 07.11.2018 Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.

 • 16
  marras

  Väriharmoniat

  16.11.2018 - 18.11.2018

  16.11.2018 - 18.11.2018 Maalauskurssi, jossa hyödynnetään eri maalaustekniikoita (akvarelli, akryyli ja öljyväri).

 • 19
  marras

  Johtamisen perusteet, 6 op

  19.11.2018 - 04.01.2019

  19.11.2018 - 04.01.2019 Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, muutoksen johtaminen.

 • 30
  marras

  VK 48 Matematiikka­kilpailuvalmennus (viikonloppu)

  30.11.2018 - 02.12.2018

  30.11.2018 - 02.12.2018 Suomen matemaattisen yhdistyksen Valmennusjaoston matematiikka­kilpailuvalmennus Päivölän opistolla.

 • 3
  joulu

  Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet, 6 op

  03.12.2018 - 14.12.2018

  03.12.2018 - 14.12.2018 Liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yrityksen toiminta ja yrittäjyys, liiketoimintamalli, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, arvon luominen ja arvolupaus, asiakaslähtöisyys.

 • 14
  joulu

  Myrkytön grafiikka

  14.12.2018 - 16.12.2018

  14.12.2018 - 16.12.2018 Kurssilla kerrataan tekniikat (kuivaneula, carborundum, monotypia ja collagrafia) ja keskitytään omavalintaisen grafiikan tekniikan ilmaisun kehittämiseen.

 • 11
  tammi

  VK 02 Matematiikka­kilpailuvalmennus (viikonloppu)

  11.01.2019 - 13.01.2019

  11.01.2019 - 13.01.2019 Suomen matemaattisen yhdistyksen Valmennusjaoston matematiikka­kilpailuvalmennus Päivölän opistolla.

 • 14
  tammi

  Kuluttajakäyttäytyminen, 6 op

  14.01.2019 - 15.01.2019

  14.01.2019 - 15.01.2019 Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja teoreettiset lähestymistavat. Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen, kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät tekijät, kuluttajan päätöksenteko ja siihen liittyvät prosessit.

 • 29
  tammi

  Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op

  29.01.2019 - 30.01.2019

  29.01.2019 - 30.01.2019 Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

 • 4
  helmi

  Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, 6 op

  04.02.2019 - 05.02.2019

  04.02.2019 - 05.02.2019 Hallitset teoreettiset viitteet ja käsitteet liiketoiminnan johtamiseen globaalissa ympäristössä. Käytännöllisiä näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen globaalissa kontekstissa.

 • 18
  helmi

  Oikeushistoria, 6 op

  18.02.2019 - 15.03.2019

  18.02.2019 - 15.03.2019 Tutustutaan oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin ja saadaan ymmärrys historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutuksista oikeuskehitykseen

 • 22
  helmi

  VK 08 Matematiikka­kilpailuvalmennus (viikonloppu)

  22.02.2019 - 24.02.2019

  22.02.2019 - 24.02.2019 Suomen matemaattisen yhdistyksen Valmennusjaoston matematiikka­kilpailuvalmennus Päivölän opistolla.

 • 13
  maalis

  Johtajuus ja esimiestyö, 6 op

  13.03.2019 - 29.03.2019

  13.03.2019 - 29.03.2019 Johtajuusajattelun näkökulmia ja lähestymistapoja ja johtajuuden ja esimiestyön käytännöt: johtajuuden paradigmat, johtajuuden ajankohtaiset aiheet, johtajuuden ilmeneminen ja muodot organisaatioissa, oma johtajuuskäsitys.

 • 19
  maalis

  Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

  19.03.2019 - 20.03.2019

  19.03.2019 - 20.03.2019 Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

 • 1
  huhti

  Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 6 op

  01.04.2019 - 03.05.2019

  01.04.2019 - 03.05.2019 Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat. Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

 • 1
  huhti

  Kuvanveisto I, 2 op

  01.04.2019 - 04.04.2019

  01.04.2019 - 04.04.2019 Kuvanveistokurssilla I käydään läpi plastisen sommittelun perusteet.

 • 5
  huhti

  VK 14 Matematiikka­kilpailuvalmennus (viikonloppu)

  05.04.2019 - 07.04.2019

  05.04.2019 - 07.04.2019 Suomen matemaattisen yhdistyksen Valmennusjaoston matematiikka­kilpailuvalmennus Päivölän opistolla.

 • 5
  huhti

  Kuvanveisto II, 2 op

  05.04.2019 - 07.04.2019

  05.04.2019 - 07.04.2019 Kuvanveistokurssilla II opetellaan valmistamaan valumuotti ja valamaan veistos kipsistä.

 • 9
  huhti

  Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op

  09.04.2019 - 10.04.2019

  09.04.2019 - 10.04.2019 Vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys työyhteisön ilmapiiriin ja työn tuloksellisuuteen. Tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen.

 • 26
  huhti

  Serigrafia, 1 op

  26.04.2019 - 28.04.2019

  26.04.2019 - 28.04.2019 Serigrafia eli silkkipaino on moderni grafiikan tekniikka, jolla saa tehtyä taidegrafiikkaa valokuvasta, mutta myös piirtämällä ja maalaamalla.

 • 10
  touko

  Puupiirros, 2 op

  10.05.2019 - 12.05.2019

  10.05.2019 - 12.05.2019 Puupiirroksen tekniikoihin ja eri variaatioihin syventyvä kurssi.

 • 17
  kesä

  Kanteleen ja Kitaran Kaverit

  17.06.2019 - 20.06.2019

  Odotettu lasten kesäleiri kanteleen ja nyt myös akustisen kitaran soittajille!