LogoArt -ohjaajakoulutus (42 op)

 

LogoArt on Marianne da Silva Pradon kehittämä terapiamuoto, joka yhdistää logoterapian ja taideterapian tekniikoita ja periaatteita toisiinsa.

Logoterapia on yksi psykoterapian muoto, jonka filosofiasta voi saada tukea elämäänsä. Koulutus ei edellytä aiempia taiteen opintoja.

Taideterapiassa työskennellään eri taidemuotojen avulla, painopiste on terapiassa, ei taiteessa. LogoArtissa asiakas maalaa, piirtää ja muovailee terapeutin ohjaamana.

Aivan uutena koulutukseen on lisätty LogoDrama osuus, jossa omia toimintatapoja käsitellään draaman keinoin.

LogoArtin päämäärä on herättää asiakas huomaamaan sisäiset voimavaransa ja käyttämään omia mahdollisuuksiaan.

 

Koulutuksen kesto

10.8.2015 - 8.2.2018

 

Kouluttajat

Pääopettajana toimii Marianne da Silva Prado, joka on opiskellut taideterapiaa yliopistossa Brasiliassa ja opettanut sitä myös Suomessa jo 25 vuotta. Diplomate in Logotherapy with Specialization in Art Therapy.

Vastuuopettajana toimii Irmeli Lehtioksa, joka on toiminut LogoArt ohjaajana vuodesta 2006. Diplomate in Logotherapy with Specialization in Art Therapy.

Draamaopettajana toimii Kikka Pohjaväre, joka on suorittanut teatterialan opintoja Yhdysvalloissa sekä Suomessa ja lisäksi toiminunt näyttelijänä ja juontajana televisiossa.

 

Koulutuksen rakenne

Lähijaksot Päivölän opistossa 470 ot (16 op)

Etäopiskelu 510 ot (19 op)

Lopputyö 200 ot (7,5 op)

 

Hinta

4280 eur (mukaanlukien majoitus 2hh ja ruokailut lähijaksojen opiskelupäivinä)