Arkkitehtuurin valmentavat opinnot


”…Oma vaistomainen uskoni on vienyt siihen, että arkkitehtoonisilla ja vapailla taiteilla on yhteinen alkujuurensa, alkujuuri, joka jollain tavoin on abstrakti, mutta sittenkin perustuu tietoon ja tutkimuksiin jotka ovat varastoituneet alitajuntaamme…”            -Alvar Aalto, Arkkitehtilehti 1/1949

 


Löydä luovat voimavarasi

Kuvataiteen antia ovat perehdytys taidehistorian eri aikakausiin ja tyylisuuntauksiin, taiteen filosofiaan sekä sommittelu- ja värioppiin sekä teoreettisesti että käytännönläheisinä työpajoina piirtäen, kuvaten, maalaten ja veistäen. Opinnot koostuvat yhteisistä työpajoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta pääsykoetehtävien ja oman portfolion parissa. Kaikki tehtävät tähtäävät luovuuden avautumiseen ja oman ilmaisuvoiman vahvistumiseen.


Yksilölliset opintosuunnitelmat

Opintosuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason perusteella. Yksilöllinen opintosuunnitelma kehittää osaamistasi todennäköisesti paremmin kuin yliopistopaikka alalla, joka ei ole ensisijainen vaihtoehtosi. Voit myös korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja tai täydentää tutkintoasi.


Kuvataiteen tekniikat haltuun

Taideopinnot koostuvat yhteisistä työpajoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta pääsykoetehtävien ja oman portfolion parissa. Kuvataiteen opinnoissa tutustutaan taidehistorian eri aikakausiin ja tyylisuuntauksiin, sekä syvennytään sommittelu- ja värioppiin käytännönläheisesti piirtäen, kuvaten, maalaten ja veistäen. Kaikki tehtävät tähtäävät kuvataiteen teknisten taitojen kehittämiseen, luovuuden avautumiseen ja oman ilmaisuvoiman vahvistumiseen.


Matematiikkaa räätälöitynä

Arkkitehtuuriopinnoissa pääset hyödyntämään jo käsitteeksi muodostuneen matematiikkalinjan korkeatasoista opetusta. Matematiikkalinjalta valmistuneet ovat pääosin jatkaneet yliopistoihin, oman kiinnostuksensa mukaan. Tähän saakka suosituimmat jatkopaikat ovat olleet Teknillinen korkeakoulu (nykyään Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu) Otaniemessä ja Tampereen teknillinen yliopisto. Helsingin ja Tampereen yliopistot ovat myös suosittuja opiskelupaikkoja. Halutessasi voit myös valmistautua DIA-haun insinööritieteiden pääsykokeisiin tavoitteena esimerkiksi rakennustekniikan koulutusohjelma.


”Luovan tapahtuman luonteen ymmärtäminen on erityisen tärkeää taide- ja suunnittelukoulutuksessa.”

         - Juhani Pallasmaa, Maailmassaolon taide, 1993