Opetus Päivölän opistossa


Arkkitehtuurin valmentavat opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä- ja paritehtävistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Arkkitehdiksi pyrkiviltä vaaditaan luovaa suunnittelua, ongelmanratkaisukykyä sekä tilallista hahmotuskykyä. Lisäksi vaaditaan taitoa ilmaista näkemyksiään niin piirtäen kuin kirjoittaen. Opetus on kokopäiväistä.

Vahvuutenamme on, että pystymme räätälöimään opetusta henkilökohtaisesti oppilaan tarpeisiin ja tavoiteisiin nähden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään opintojen edetessä. Käytämme myös vaihtuvia vierailevia opettajia, jotka kaikki ovat oman alansa ammattilaisia. 

Opiskelijat suuntautuvat meiltä monille arkkitehtuurin aloille mm. maisema-, sisustus- tai rakennusarkkitehtuurin aloille. Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella, Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnassa.

 


Opettajina ovat toimineet

Satu Kiuru, kuvataiteilija (TaM), kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja, Say:n puheenjohtaja

  • linjojen yleiset opinnot

Laura Uimonen, taiteen tohtori (TaT), arkkitehti, luontokartoittaja

  • mm. arkkitehtuuri, hahmotus, perspektiivi

Mika Karhu, taiteen tohtori (TaT), kuvataiteilija, tutkija, kuraattori

  • taiteen teoria

Tellervo Viitaniemi, kuvataiteilija (TaM)

  • grafiikka, serigrafia

Susanna Suikkari, kuvataiteilija (TaM), taidegraafikko

  • grafiikka

Jaakko Heikkinen, kuvataiteilija (YAMK)

  • maalaus, akvarelli

Anssi Taulu, kuvanveistäjä

  • kuvanveisto, taiteen teoria, taidehistoria

Tuukka Peltonen, taidegraafikko, taidemaalari

  • grafiikka, puupiirros

Tatu Heinämäki, mediataiteilija (AMK), opiskelee valokuvauksen maisteriopintoja Aalto yliopistossa

  • valokuvaus, kuvankäsittely, portfoliotyöskentely

Arto Vehviläinen, arkkitehtiopiskelija

  • mm. arkkitehtuuri, havaintopiirustus, perspektiivioppiSuuri kiitos!

Päivölän opiston kuvataiteen ja arkkitehtuurin linja kiittää yhteistyökumppaneita ja tukijoita sponsoroinnista.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!