Opetus Päivölän opistossa


Päivölän opiston ilmaisutaiteen opintolinja on tarkoitettu lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittaneille. Opinnot sopivat erinomaisesti opiskelijalle, jolla on aito kiinnostus puhe-esiintymistä, esiintymistä tai näyttelemistä kohtaan ja jolla on halua kehittyä ja oppia uutta. Linjan tarjoaa varmuutta esiintymiseen, puhetyöskentelyyn sekä taiteelliseen näkemykseen. Opinnot ovat päiväopiskelua ja opetusta on pääasiassa arkipäivisin.

Opintolinja tarjoaa välineitä, joiden avulla opiskelija osaa havaita ja tulkita ihmisen kokonaisviestintää, sekä fyysisiä että verbaalisia viestejä, ja käyttää niitä myös itse. Opintojen jälkeen sinulla on monipuoliset mahdollisuudet pyrkiä niin teatterialan jatko-opintohin kuin muihin puheviestinnänä tai esiintyjän opintoihin. Voit hyödyntää uutta osaamistasi ja kokemuksiasi missä tahansa ammatissa myöhemmin elämässäsi. 


Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman, persoonallisen luovuuden tukemiseen, sen eri puolien kehittämiseen sekä puheviestintään. Tavoitteena on rohkaista ja vahvistaa opiskelijaa ilmaisemaan ja välittämään kokemuksiaan, mielipiteitään, aistimuksiaan ja tunteitaan, lisätä opiskelijan mielikuvitusta ja kykyä nähdä ja oivaltaa ympärillä tapahtuvia asioita ja ilmiöitä, kehittää opiskelijan eläytymis- ja keskittymiskykyä ja taitoa toimia vuorovaikutuksessa ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa.


Keskeisiä asioita

  • Luottamus- ja ilmaisuharjoitteita
  • puheviestintää
  • Improvisaatio ja heittäytyminen
  • Tekstin tuottamista
  • Tekstianalyysin tekoa ja tekstin tulkintaa
  • Monologien työstämistä
  • Pääsykoetehtävien työstämistä

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!