Kauppa- ja yhteiskuntatieteet

 

Päivölän opiston kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linjalla voit syksystä 2017 lähtien opiskella seuraavia opintokokonaisuuksia:

 

30 op kauppatieteen perusopinnot  + 30 op markkinointi

30 op kauppatieteen perusopinnot + 30 op johtaminen

60 op laskentatoimi ja verotus

60 op työ- ja organisaatiopsykologia

30 op työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot + 30 op johtaminen

 

Opinnot alkavat 28.8.2017 ja kestävät 25.5.2018 saakka. Opintojen kesto on 9 kk. Opintokokonaisuus sisältää myös kauppatieteen kertauskurssin kevään 2018 pääsykokeisiin valmentautumista varten.

 

Opetus Päivölän opistossa

Opetus kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linjalla tapahtuu Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti, kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa ja opintosuoritukset rekisteröidään Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suorituksiksi. 

Opetus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena, Moodlea hyödyntäen. Lähiopetusta on viikottain 25 h.


Väylän kautta opiskelijaksi yliopistoon ilman pääsykoetta

Kauppatieteissä 60 opintopisteen kokonaisuuden suorittaminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden hakea Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta avoimen yliopiston väylän kautta (ei koske työ- ja organisaatiopsykologian opintoja). Huom! Valinnassa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään hyvät tiedot (vähintään 2,5). Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella. Hakukriteerit vahvistetaan vuosittain, joten ne kannattaa tarkistaa Itä-Suomen yliopiston hakuoppaista.

Päivölän opiston kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linjalla suoritetut opinnot luetaan hyväksi Itä-Suomen yliopistossa täysimääräisenä. 

Koska opinnot ovat avoimen yliopiston formaatin mukaisia, niiden hyväksilukeminen myös muissa suomalaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa on mahdollista hieman pääopintoaineesta riippuen.

Kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linjan suorittaminen antaa hyvän pohjan osaamiselle ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin kauppa- sekä yhteiskuntatieteellistä opetusta antaviin yliopistoihin myös muualle.


Kustannukset

Opintojen hinta on 4800 €. Kurssimaksun voi maksaa kerralla tai se voidaan jakaa maksueriin. Hinta sisältää opetuksen, majoituksen kahden hengen huoneessa sekä ateriat opiskelupäivinä (maanantain aamiaisesta perjantain lounaaseen). Yhden hengen huoneita on opistolla rajoitetusti ja niistä peritään erillismaksu. Yhden hengen huoneita kannattaa tiedustella ajoissa.

Opinnot kuuluvat Kelan opintotukijärjestelmän piiriin. Opintoihin saatu opintotuki ei vaikuta korkeakoulun ja yliopiston opintotukikuukausiin.


Miksi Kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linjalle Päivölän opistoon?

  • Saat yliopistotasoista opetusta sekä interaktiivisen oppimisympäristön opiskelusi tueksi.

  • Kauppatieteissä 60 op suorittaminen hyvin tiedoin avaa mahdollisuuden hakeutua kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ilman valintakoetta. Suorittamasi opinnot luetaan suoraan hyväksi Itä-Suomessa KTK-tutkintoon. Muihinkin yliopistoihin opintoja hyväksiluetaan kunkin yliopiston omien määräysten mukaan.

  • Opiskelet tehokkaasti sekä tavoitteellisesti valmiiksi aikataulutetun opinto-ohjelman mukaisesti.

  • Varsinaisen opetussuunnitelman lisäksi on mahdollista suorittaa opintojen keston aikana myös enemmän opintopisteitä niin halutessasi. Tämä on sovittavissa opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa.

  • Samalle tieteenalalle suuntaavien opiskelukavereiden tuoma vertaistuki on tärkeä apu opinnoissa. Saat myös henkilökohtaista ohjausta tarpeittesi mukaan. Kertauskurssi keväällä 2018 edistää mahdollisuuksiasi pääsykokeissa.

Lisätietoja

Päivölän opisto, toimisto 03 233 2200