Kauppatiede ja yhteiskunta-ala


Oletko kiinnostunut kauppatieteiden opiskelusta? Saattaisiko Päivölän opiston kauppatiede- ja yhteiskunta-alan linjan suorittaminen olla sinun väyläsi kauppatieteen jatko-opintoihin yliopistossa?

Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linjalla voit opiskella seuraavia opintokokonaisuuksia:

30 op kauppatieteen perusopinnot + 30 op markkinoinnin sivuaineopinnot

30 op kauppatieteen perusopinnot + 30 op johtamisen sivuaineopinnot

25 op työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (monimuoto)

Kauppatieteissä opintokokonaisuus sisältää kertauskurssin kevään 2019 pääsykokeisiin valmentautumista varten.

 
Hakeminen

Hakuaika kauppatieteisiin on päättynyt 24.8.2017. Varsinaisen hakuajan umpeutumisen jälkeen paikkoja kannattaa tiedustella Päivölän opiston toimistolta (03 233 2200). 

Työ- ja organisaatiopsykologian monimuoto-opintoihin hakuaika on parhaillaan käynnissä. Opinnot alkavat 25.1.2018. Ilmoittautumiset koko opintojaksolle mielellään 11.1.2018 mennessä, yksittäisiin opintojaksoihin ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssin alkamista.


Opetus Päivölän opistossa

Opetus kauppatieteen ja yhteiskunta-alan opinnoissa tapahtuu Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti, kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa ja opintosuoritukset rekisteröidään Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suorituksiksi. Linjalla opiskellaan 9 kk.

Opetus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena, Moodlea hyödyntäen. Lähiopetusta kauppatieteissä on viikoittain 25 h.


Kauppatieteet -väylän kautta opiskelijaksi yliopistoon ilman pääsykoetta

Kauppatieteissä 60 opintopisteen kokonaisuuden suorittaminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden hakea Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta avoimen yliopiston väylän kautta (ei koske työ- ja organisaatiopsykologian opintoja).

Huom! Valinnassa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään hyvät tiedot (vähintään 2,5). Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella. Hakukriteerit vahvistetaan vuosittain, joten ne kannattaa tarkistaa Itä-Suomen yliopiston hakuoppaista.

Päivölän opistossa suoritetut kauppatieteen opinnot luetaan hyväksi Itä-Suomen yliopistossa KTK- ja KTM-tutkintoihin täysimääräisenä. Koska opinnot ovat avoimen yliopiston formaatin mukaisia, niiden hyväksilukeminen myös muissa suomalaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa on mahdollista hieman pääopintoaineesta riippuen.

Kauppatiede ja yhteiskunta-alan linjan suorittaminen antaa hyvän pohjan osaamiselle ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin kauppa- sekä yhteiskuntatieteellistä opetusta antaviin yliopistoihin myös muualle.

 

Työ- ja organisaatiopsykologia -jatko-opintoihin valmentautuville ja täydennykseksi työelämäosaajille

Haluatko lisätä tai päivittää osaamistasi tai suunnitteletko alan vaihtoa ja työskentelyä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistehtävissä?

Päivölän opistossa voit suorittaa Itä-Suomen yliopiston, avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen kokonaisuuden, 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnot ovat monimuoto-opintoja: käytetään Moodle-verkkoympäristöä, perehdytään itsenäisesti aineistoon sekä osallistutaan lähiopetukseen, jossa perehdytään jakson keskeisiin aiheisiin ja opitaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa.

Perusopinnoissa on kaikkiaan viisi lähiopetusjaksoa ja lähiopetuksena järjestettäviä kursseja on mahdollista suorittaa myös yksittäin. Lähiopetus järjestetään peräkkäisinä päivinä torstai klo 17.45-20.00 ja perjantai 9.15-16.00.


Kustannukset

Opintojen hinta kauppatieteissä on 4800 €. Kurssimaksun voi maksaa kerralla tai se voidaan jakaa maksueriin. Hinta sisältää opetuksen, majoituksen kahden hengen huoneessa sekä ateriat opiskelupäivinä (maanantain aamiaisesta perjantain lounaaseen). Yhden hengen huoneita on opistolla rajoitetusti ja niistä peritään erillismaksu. Yhden hengen huoneita kannattaa tiedustella ajoissa.

Linjalla on mahdollisuus opiskella myös lyhyempi opintokokonaisuus tai yksittäisiä kursseja omien tarpeiden mukaisesti. Pääsykokeisiin valmentavalle kurssille, joka kuuluu osana opintoihin, otamme myös opintolinjan ulkopuolisia osallistujia. 

Opinnot kuuluvat Kelan opintotukijärjestelmän piiriin. Opintoihin saatu opintotuki ei vaikuta yliopiston opintotukikuukausiin. Opiskelupaikka Päivölän opistossa ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä. 

Työ- ja organisaatiopsykologian 26 op opintokokonaisuuden hinta on 600 €, jonka lisäksi rekisteröitymismaksu 220 € maksetaan suoraan Itä-Suomen yliopistoon. Ilmoittautua voi myös yksittäisiin lähijaksoihin, jolloin hinta on 120 € + rekisteröitymismaksu 10 € / opintopiste. Lähijaksot pitävät sisällään opetuksen, majoittumisen 2 hh sekä ateriat kurssipäivinä.

 

Miksi Kauppa- ja yhteiskunta-alan linjalle Päivölän opistoon?

  • Saat yliopistotasoista opetusta sekä interaktiivisen oppimisympäristön opiskelusi tueksi.
  • Kauppatieteissä 60 op suorittaminen hyvin tiedoin avaa mahdollisuuden hakeutua kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ilman valintakoetta. Suorittamasi opinnot luetaan suoraan hyväksi Itä-Suomessa KTK- ja KTM-tutkintoon. Muihinkin yliopistoihin opintoja hyväksiluetaan kunkin yliopiston omien määräysten mukaan.
  • Opiskelet tehokkaasti sekä tavoitteellisesti valmiiksi aikataulutetun opinto-ohjelman mukaisesti.
  • Kauppatieteen opiskelijoille suunniteltu valmentava kurssi keväällä 2018 pohjautuen pääsykoekirjoihin edistää mahdollisuuksiasi valintakokeissa.  
  • Varsinaisen opetussuunnitelman lisäksi on mahdollista suorittaa opintojen keston aikana myös enemmän opintopisteitä niin halutessasi. Tämä on sovittavissa opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa.
  • Samalle tieteenalalle suuntaavien opiskelukavereiden tuoma vertaistuki on tärkeä apu opinnoissa. Saat myös henkilökohtaista ohjausta tarpeittesi mukaan.


Lisätietoja

Kauppatiede- ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja, Tuula-Maria Mattila

p. 040 8300 645, e-mail: tuula-maria.mattila@paivola.fi