Kauppatiede ja yhteiskunta-ala


Päivölän opiston kauppatieteen ja yhteiskunta-alan opinnot tarjoaa monipuolisia ja innovatiivisia opiskelumahdollisuuksia. Voit opiskella avoimen yliopiston kauppatieteen perusopintoja ja suuntautua sivuaineopinnoissa oman mielenkiinnon mukaisesti joko johtamiseen tai markkinointiin.

Lisäksi on mahdollista suorittaa työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus tai yksittäisiä opintomoduleja monimuoto-opintoina. Opinnot sopivat niin jatko-opintoihin valmentautuville kuin täydennyskoulutukseksi työelämäosaajille jotka työskentelevät organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistehtävissä, haluavat lisätä tai päivittää osaamistansa tai suunnittelevat alan vaihtoa. 


Työ- ja organisaatiopsykologian opinnot alkavat 25.1.2018 ja päättyvät 15.5.2018. 

- 25 op työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (monimuoto)


Kauppatieteen opinnot alkavat 27.8.2018 ja päättyvät 24.5.2019.

- 30 op kauppatieteen perusopinnot + 30 op johtamisen sivuaineopinnot


Hakeminen

Haku kevään työ- ja organisaatiopsykologian monimuoto-opintoihin hakuaika on päättynyt.

Haku syksyn kauppatieteen opintoihin avautuu myöhemmin, ja päättyy kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Varsinaisen hakuajan umpeutumisen jälkeen paikkoja kannattaa tiedustella Päivölän opiston toimistolta (03 233 2200).


Opetus Päivölän opistossa

Opetus kauppatieteen ja yhteiskunta-alan perus- ja sivuaineopinnoissa tapahtuu Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti, kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa ja opintosuoritukset rekisteröidään Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suorituksiksi. Linjalla opiskellaan 9 kk. Opetus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena, Moodlea hyödyntäen. Lähiopetusta kauppatieteissä on viikoittain 25 h.

Työ- ja organisaatiopsykologian opinnot ovat monimuoto-opintoja, jossa Moodle-verkkoympäristössä opiskellaan itsenäisesti sekä osallistutaan lähiopetukseen, jossa perehdytään jakson keskeisiin aiheisiin ja opitaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoissa on kaikkiaan viisi lähiopetusjaksoa ja lähiopetuksena järjestettäviä kursseja on mahdollista suorittaa myös yksittäin. Lähiopetus järjestetään peräkkäisinä päivinä torstaisin klo 15.30-19.45 ja perjantaisin 9.15-13.45. 


Avoimen yliopiston väylän kautta opiskelijaksi yliopistoon

Kauppatieteen 60 opintopisteen kokonaisuuden suorittaminen avaa opiskelijalle mahdollisuuden hakea Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.
(ei koske työ- ja organisaatiopsykologian opintoja).

Huom! Valinnassa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään hyvät tiedot (vähintään 2,5). Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella. Hakukriteerit vahvistetaan vuosittain, joten ne kannattaa tarkistaa Itä-Suomen yliopiston hakuoppaista.

Päivölän opistossa suoritetut kauppatieteen opinnot luetaan hyväksi Itä-Suomen yliopistossa KTK- ja KTM-tutkintoihin täysimääräisenä. Koska opinnot ovat avoimen yliopiston formaatin mukaisia, niiden hyväksilukeminen myös muissa suomalaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa on mahdollista hieman pääopintoaineesta riippuen.

Kauppatiede ja yhteiskunta-alan linjan suorittaminen antaa hyvän pohjan osaamiselle ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin kauppa- sekä yhteiskuntatieteellistä opetusta antaviin yliopistoihin myös muualle.


Miksi kauppa- ja yhteiskunta-alan linjalle Päivölän opistoon?

  • Saat yliopistotasoista opetusta sekä interaktiivisen oppimisympäristön opiskelusi tueksi.
  • Opiskelet tehokkaasti sekä tavoitteellisesti valmiiksi aikataulutetun opinto-ohjelman mukaisesti.
  • Kauppatieteen opiskelijoille suunniteltu valmentava kurssi edistää mahdollisuuksiasi valintakokeissa.  
  • Varsinaisen opetussuunnitelman lisäksi on mahdollista suorittaa opintojen keston aikana myös enemmän opintopisteitä niin halutessasi. Tämä on sovittavissa opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa.
  • Samalle tieteenalalle suuntaavien opiskelukavereiden tuoma vertaistuki on tärkeä apu opinnoissa. Saat myös henkilökohtaista ohjausta tarpeittesi mukaan.


Lisätietoja


Kauppatiede- ja yhteiskunta-alan linjajohtaja, Tuula-Maria Mattila

p. 040 8300 645, e-mail: tuula-maria.mattila(at)paivola.fi