Johtamisen aineopinnot (30 op)


Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.


Opintojaksomodulit

  • Strateginen johtaminen, 6 op
  • Muutoksen johtaminen, 6 op
  • Johtajuus ja esimiestyö, 6 op
  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 6 op
  • Luottamus johtamisen voimavarana ja taitona, 6 op


Lisämodulit

Lisämoduleja voit opiskella kauppatieteen perusopintojen ja johtamisen aineopintojen lisäksi. Jos esimerkiksi tavoittelet hakevasi kauppakorkeaan avoimen väylän kautta, voit opiskella enemmän kuin minvaatimuksena olevan 60 op. Seuraavista opintojaksoista järjestetään orientoivaa ja johdattelevaa lähiopetusta Päivölässä (n. 10 h/jakso). Lisämoduli järjestetään, mikäli vähintään viisi osallistuu.

Päivölän opiston kauppatieteen opiskelijalle lisämodulin opintomaksu on 40 €/per 6 op moduli (muille 80 €/per 6 op moduli). Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut.

  • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona, 6 op
  • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, 6 op
  • Markkinoinnin johtaminen, 6 op
  • Kuluttajakäyttäytyminen, 6 op