Johtamisen aineopinnot (30 op)


Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.


Opintojaksot

  • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona, 6 op
  • Muutoksen johtaminen, 6 op
  • Johtajuus ja esimiestyö, 6 op
  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 6 op
  • Luottamus johtamisen voimavarana ja taitona, 6 op

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!