Johtamisen aineopinnot (30 op)


Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy yrityksien ja organisaatioiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Mitä on hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

Opinnot ovat hyväksyttävissä suoraan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa. 

Voit opiskella Johtamisen aineopinnot lisäopintoina avoimen reitin haussa kokonaisuutena tai osia siitä. Johtamisen aineopinnot voit opiskella myös ammattai täydentävinä opintoina, vaikka et hakisikaan tutkinto-opiskelijaksi.

Johtamisen perusteet 6 op, on suoritettava ennen aineopintojen alkamista, ja sen voit suorittaa myös Päivölän opiston kautta syksyllä 2021. Johtamisen aineopintojen 30 op opintokokonaisuus on suoritettavissa lukuvuoden 2021-2022 aikana.

Huom. Opintokokonaisuuteen on erillinen haku. Haku alkaa huhtikuussa 2021. Tarkempi aikataulu opintojaksojen suorittamiseen ilmestyy toukokuussa.


Opintojaksot

  • Strateginen johtaminen, 6 op
  • Muutoksen johtaminen, 6 op
  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus, 6 op
  • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona, 6 op
  • Luottamus johtamisen voimavarana ja taitona, 6 op

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!