Johtamisen aineopinnot (30 op)


Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy yrityksien ja organisaatioiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Mitä on hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

*Muutokset mahdollisia. Muutokset ovat riippuvaisia Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimuksista ja siten avoimen reitin (avoin haku) hakuvaatimuksista yhteishaussa keväällä 2021. Opintovaatimukset vahvistaa Itä-Suomen yliopisto kauppatieteiden laitos. Opinnot ovat hyväksyttävissä suoraan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa. 


Opintojaksot

  • Strateginen johtaminen, 6 op
  • Muutoksen johtaminen, 6 op
  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 6 op
  • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona, 6 op
  • Luottamus johtamisen voimavarana ja taitona, 6 op

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!