Kauppatieteen perusopinnot (30 op)


Perusopintojen tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot keskeisistä aihealueista. Opinnoissa tutkitaan yritysten ja organisaatioiden toiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon liittyviä keskeisiä ongelmia sekä yritysten ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita. Opetus tapahtuu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti, kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa.

*Muutokset mahdollisia. Muutokset ovat riippuvaisia Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimuksista ja siten avoimen reitin (avoin haku) hakuvaatimuksista yhteishaussa keväällä 2023. Opintovaatimukset vahvistaa Itä-Suomen yliopisto kauppatieteiden laitos. Opinnot ovat hyväksyttävissä suoraan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa. 


Opintojaksot, KTK- ja KTM -opinnoissa pakollisia

  • Johtamisen perusteet, 6 op
  • Markkinoinnin perusteet, 6 op
  • Laskentatoimen perusteet, 6 op
  • Rahoituksen perusteet, 6 op
  • Yritysoikeuden perusteet 6 op

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!