Kauppatieteen perusopinnot (30 op)


Perusopintojen tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot keskeisistä aihealueista. Opinnoissa tutkitaan yritysten ja organisaatioiden toiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon liittyviä keskeisiä ongelmia sekä yritysten ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita. Opetus tapahtuu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti, kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa.


Opintojaksomodulit

  • Johtamisen perusteet, 6 op
  • Markkinoinnin perusteet, 6 op
  • Laskentatoimen perusteet, 6 op
  • Rahoituksen perusteet, 6 op
  • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet, 6 op

 

Lisämodulit

Lisämoduleja voit opiskella kauppatieteen perusopintojen ja johtamisen aineopintojen lisäksi. Jos esimerkiksi tavoittelet hakevasi kauppakorkeaan avoimen väylän kautta, voit opiskella enemmän kuin minvaatimuksena olevan 60 op. Seuraavista opintojaksoista järjestetään orientoivaa ja johdattelevaa lähiopetusta Päivölässä (n. 10 h/jakso). Lisämoduli järjestetään, mikäli vähintään viisi osallistuu.

Päivölän opiston kauppatieteen opiskelijalle lisämodulin opintomaksu on 40 €/per 6 op moduli (muille 80 €/per 6 op moduli). Lisäksi opiskelija maksaa rekisteröintimaksun Itä-Suomen yliopistoon. Kts. Opintomaksut.

  • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona, 6 op
  • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, 6 op
  • Markkinoinnin johtaminen, 6 op
  • Kuluttajakäyttäytyminen, 6 op