Opetus Päivölän opistossa


Kauppatieteen linjan opinnot tutustuttavat sinut liike-elämän keskeisiin asioihin ja mahdollistavat siten helpomman opiskelun yliopiston kauppatieteiden linjalla. Päivölän opinnot hyväksiluetaan suoraan Itä-Suomen yliopistoon. Opetus on päiväopetusta. Lisäksi opiskelija opiskelee itsenäisesti oman HOPSin (henkilökohtainen opintosuunnitelma) mukaisesti.

Kauppatieteen linjalla toteutetaan monipuolisia pedagogisia opetusmenetelmiä, jolloin jokaiselle opiskelijalle löytyy oma tapa oppia asioita. Opetusta toteutetaan perinteisten luentojen lisäksi tiedon prosessoinnilla kuten ryhmätöillä, reflektiivisillä keskusteluilla ja soveltavilla tehtävillä.

Päivölän kauppatieteen linja toteuttaa passiivisen oppimisen sijaan hyväksi todettua ns. käänteistä oppimismetodia "flipping learning". Näin opinnot valmentavat hyvin myös itsenäiseen ja soveltavaan yliopisto-opiskeluun. Opintojen edistymistä tuetaan henkilökohtaisilla keskusteluilla (HOPS). Opettajan antamalla tuella pysyt paremmin opintosuunnitelmassa ja -aikataulussa. Päivölän opistossa opetuskielenä on suomi.


Miksi kauppatieteen linjalle Päivölään?

  • Opintojen suorittaminen antaa hyvän pohjan osaamiselle ja valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin kauppatieteellistä opetusta antaviin yliopistoihin myös muualle.
  • Opiskelet yliopistotasoisia opintoja ja saat interaktiivisen oppimisympäristön opiskelusi tueksi.
  • Opiskelet tehokkaasti sekä tavoitteellisesti valmiiksi aikataulutetun opinto-ohjelman mukaisesti.
  • Varsinaisen opetussuunnitelman lisäksi sinun on mahdollista suorittaa opintojen aikana myös enemmän opintopisteitä niin halutessasi. Tämä on sovittavissa HOPSia laadittaessa.
  • Samalle tieteenalalle suuntaavien opiskelukavereiden tuoma vertaistuki on tärkeä apu opinnoissa. Saat myös henkilökohtaista ohjausta tarpeidesi mukaan.
  • Lue täältä opiskelijatarinoita!

"Päivölää muistelen hyvällä ja vähän liikutuksen kyynel silmänurkassa! Koko opiskeluajalta ei ole mitään valitettavaa. Se, että joku muu oli tehnyt suunnitelman kouluun pääsystä ja askeleista, joita tavoitteen saavuttamiseen tarviaan, oli minun pelastus. Itse en olisi millään osannut tehdä opiskelusuunnitelmaa saati toteuttanut sitä koskaan noin päämäärätietoisesti ja vielä onnistuneesti. Tuona aikana opin hurjasti, tietenkin omasta opintoalasta, mutta myös itsestäni. Opiskelu Päivölässä oli kuin opiskelu missä tahansa muualla, työtä vaadittiin ja välillä oltiin täysin hukassa, välillä opiskelu oli rankkaa, välillä tylsää, välillä puuduttavaa, mutta joka kerta kun koin jonkun näistä tunteista, pystyin aina kääntymään jonkun puoleen. Pystyin aina luottamaan linjanjohtajan kannustukseen, sekä siihen, että mikäli minä mokaisin jotakin, tulisimme aina keksimään uuden suunnitelman.

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!