Taloustieteen perusteet (6 op)


Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kansantaloustieteen perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja menetelmiin, kuten kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toimintaan, makrotaloudellisiin ilmiöihin kuten työttömyyteen, inflaatioon, suhdannevaihteluihin ja talouspolitiikkaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot yllä mainituista ydinasioista ja kykenee soveltamaan tietoja ja osaamista sekä omaksumaan kansantaloustieteen myöhempien kurssien tietoja ja taitoja. Opintojakso on pakollinen KTK ja KTM tutkinnossa.

*Avoimen väylän valintakriteerit tarkistetaan syksyn 2020 aikana. 


Opintojakso, 
avoimen väylän haussa pakollinen

  • Taloustieteen perusteet, 6 op

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!