Toinen reitti yliopistoon


Päivölän opisto voi olla juuri sinun reittisi yliopistoon!

Päivölän opiston kauppatieteen 60 opintopisteen kokonaisuuden suorittaminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden hakea Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-oiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Valinnassa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään 2,5. Mikäli kelposia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella. Hakukriteerit vahvistetaan vuosittain, joten ne kannattaa tarkistaa Itä-Suomen yliopiston hakuoppaista.

Päivölän opistossa suoritetut kauppatieteen opinnot luetaan hyväksi Itä-Suomen yliopistossa KTK ja KTM -tutkintoihin täysimääräisenä. Koska opinnot ovat avoimen yliopiston formaatin mukaisia, niiden hyväksilukeminen myös muissa suomalaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa on mahdollista hieman pääopintoaineesta riippuen.

Lue lisää avoimesta väylästä: TAVOITTEENA TUTKINTO

 

TRY-hanke


Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Itä-Suomen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena Päivölän opisto seuraa hankkeen edistymistä tiiviisti, koska haluaa olla mukana tukemassa ja järjestämässä avoimia yliopisto-opintoja, joiden tavoitteena on tutkinto-opiskelu.

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta.

TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Hankkeen tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia reitejä yliopistoon. Lisäksi hankkeessa kehitetään reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.