Toinen reitti yliopistoon


Päivölän opisto voi olla juuri sinun reittisi yliopistoon!

Päivölän opiston kauppatieteen opintokokonaisuuden suorittaminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden hakea Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Valinnassa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään 3,0. Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan Avoimen yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisten opintojen (60 op) painotetun keskiarvon mukaan. (Muutokset mahdollisia).

Avoimen väylän haussa on 60 op pakollisia opintoaineita: Kauppatieteen perusopinnoista 24 op, Taloustieteen perusteet 6 op, Yritysoikeuden perusteet 6 op, Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op, Vastuullinen markkinointi 6 op, Johdon laskentatoimen perusteet 6 op, Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op. Päivölän opistossa opiskellaan kuitenkin Kauppatieteen perusopinnot kokonaisuudessaan 26 op.

Päivölän opistossa suoritetut kauppatieteen opinnot luetaan hyväksi Itä-Suomen yliopistossa KTK ja KTM -tutkintoihin täysimääräisenä. Koska opinnot ovat avoimen yliopiston formaatin mukaisia, niiden hyväksi lukeminen myös muissa suomalaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa on mahdollista hieman pääopintoaineesta riippuen.

Lue lisää avoimesta väylästä: Tavoitteena tutkinto

 

TRY-hanke


Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Itä-Suomen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena Päivölän opisto seuraa hankkeen edistymistä tiiviisti, koska haluaa olla mukana tukemassa ja järjestämässä avoimia yliopisto-opintoja, joiden tavoitteena on tutkinto-opiskelu.

Toinen reitti yliopistoon on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta.

TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Hankkeen tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon. Lisäksi hankkeessa kehitetään reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.

Hankkeen yhteinen postilaatikko on: try-hanke(at)jyu.fi

Projektipäällikkö Paula Savela
Puh. 050 428 5293
paula.savela(at)jyu.fi

Projektisihteeri Anne Allonen
Puh. 0400 247 433
anne.allonen(at)jyu.fi

TRY Instagramissa

www.instagram.com/try_hanke/


Lisätietoja

wiki.eduuni.fi

www.avoin.jyu.fi

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!