Ammatilliset erikoistumisopinnot


Tämä koulutusohjelma on niille, jotka haluavat syventää ja laajentaa omaa ammattitaitoaan, luoda uusia suhteita kuvataiteen kansainvälisellä kentällä, sekä kehittää omaa taiteellista toimintaansa ja sen markkinointia. Kurssilla perehdytään kansainvälisten esittelykansioiden, www-sivujen ja taiteen tuottamisen perusasioihin sekä eri rahoitusjärjestelmiin. Opiskelun aluksi laaditaan haastatteluiden perusteella oma henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jonka perusteella pystymme kehittämään olemassa olevia vahvuuksiasi.

Taideteoreettisena osiona perehdytään oman taiteen alueen historiaan ja nykypäivään sekä taiteen filosofian pääsuuntauksiin ja omaan paikkaan taiteen kentällä. Opintojen päätteeksi tehtävässä lopputyössä voit soveltaa omaa aikaisempaa osaamistasi.

 

kuva
Taidegrafiikan mentelmiä opettavat Suomen taidegraafikkojen jäsenet Tellervo Viitaniemi ja Satu Kiuru. Kuvassa kuvataiteen erikoistumisopinnot Päivölän opistossa suorittanut Mira Salonen.