Kuvataiteen aineopinnot (35 op, kesto 9 kk)


Lapin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavien aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen eri osa-alueilla ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Opinnoissa keskitytään valmiuksiin, jotka edistävät taiteellista ajattelua ja tutkimuksellista työotetta sekä niiden soveltamista luoville aloille.

Aineopintojen opintokokonaisuuksia ja jaksoja opiskellaan myös viikonloppuisin, noin joka toinen viikonloppu.

Tutustu opetussuunnitelmaan täältä!


Opintojaksot

Aineopinnot koostuvat kahdesta työpajakokonaisuudesta (14 op) sekä muista yhteisistä opintokokonaisuuksista (21 op):

 • Grafiikan työpaja
     - Puupiirros, 2 op
     - Serigrafia, 2 op
     - Soveltava grafiikka, 3 op
 • Maalauksen työpaja
     - Akvarelli, 3 op
     - Akryyli, 2 op
     - Tempera, 2 op
 • Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä, 2 op
 • Estetiikka, 3 op
 • Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu, 16 op

 

Monimuoto-/etäopinnot

Aineopinnot on mahdollista suorittaa myös monimuotoisina opintoina. Monimuoto-opinnot ovat sopiva vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja esim. kokopäivätyön takia. Tällöin lähiopetusta on vain noin joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin.

Monimuotoiset opinnot alkavat lokakuussa ja kestävät toukokuuhun ja ovat kokonaiskestoltaan 8 kk. 

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!