Kuvataiteen aineopinnot (35 op, kesto 9 kk)


Lapin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavien aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnot keskittyvät taiteellisen ajattelun ja tutkimuksellisen työotteen kehittämiseen ja niiden soveltamiseen luoville aloille. Opinnoista opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen taiteen ja luovien alojen työskentelyyn.

Aineopintojen opintokokonaisuuksia ja jaksoja opiskellaan lisäksi viikonloppuisin, noin kerran kuukaudessa.


Opintojaksot

Aineopinnot koostuvat kahdesta työpajakokonaisuudesta (14 op) sekä muista yhteisistä opintokokonaisuuksista (21 op):

 • Grafiikan työpaja
     - Puupiirros, 2 op
     - Serigrafia, 2 op
     - Soveltava grafiikka, 3 op
 • Maalauksen työpaja
     - Akvarelli, 3 op
     - Akryyli, 2 op
     - Tempera, 2 op
 • Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä, 2 op
 • Estetiikka, 3 op
 • Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu, 16 op
 •  

Aineopinnot monimuoto-opintoina

Aineopinnot on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opintoina, jotka ovat hyvä vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja. Tällöin lähiopetusta on vain noin  kerran kuukaudessa perjantaista sunnuntaihin, jonka lisäksi suoritetaan itsenäisesti etätehtäviä. 

Monimuoto-opinnot alkavat lokakuussa ja kestävät toukokuuhun ja ovat kokonaiskestoltaan 8 kk. 

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!