Kuvataiteen aineopinnot (35 op)


Syyskuusta toukokuuhun (9 kk) kestäviin kuvataidelinjan laajoihin (60 op) opintoihin sisältyy sekä kuvataiteen perusopinnot (25 op) että kuvataiteen aineopinnot (35 op). 

Lapin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavien aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen osa-alueilla ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Opinnoissa keskitytään valmiuksiin, jotka edistävät taiteellista ja tieteellistä ajattelua ja niiden soveltamista yhteiskunnan eri alueille. 

Aineopintojen opintokokonaisuuksia ja jaksoja opiskellaan myös viikonloppuisin, noin joka toinen viikonloppu.


Monimuoto-/etäopinnot

Aineopinnot on mahdollista suorittaa myös monimuotoisina opintoina. Monimuoto-opinnot ovat sopiva vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja esim. kokopäivätyön takia. Tällöin lähiopetusta on vain noin joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin.

Monimuotoiset opinnot alkavat lokakuussa ja kestävät toukokuuhun (8 kk). 


Opintojaksot

Aineopinnot koostuvat kahdesta työpajakokonaisuudesta (14 op) sekä muista yhteisistä opintokokonaisuuksista (21 op):

 • Grafiikan työpaja
     - Puupiirros, 2 op
     - Serigrafia, 2 op
     - Soveltava grafiikka, 3 op
 • Maalauksen työpaja
     - Akvarelli, 3 op
     - Akryyli, 2 op
     - Tempera, 2 op
 • Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä, 2 op
 • Estetiikka, 3 op
 • Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu, 16 op

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!