Kuvataiteen aineopinnot (35 op)


Lapin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavien aineopintojen tavoitteena on teoreettisten opintokokonaisuuksien lisäksi syventää opiskelijan valmiuksia itse valitsemallaan kuvataiteen osa-alueella kuten esimerkiksi plastinen sommittelu, piirustus ja maalaus, valokuvaus, taidegrafiikka, ympäristötaide. Antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn, mutta myös tarjota kasvatustieteen opiskelijoille tai kasvatustieteen opinnot suorittaneille mahdollisuuksia toimia kuvataideopetuksen alueella.

Aineopinnot on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot ovat sopiva vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja esim. kokopäivätyön takia. Tällöin lähiopetusta on vain noin joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin.

Kuvataiteen aineopintojen pääsyvaatimuksena on kuvataiteen perusopintojen*) ja portfolio-kurssin suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä.

*) Kuvataiteen perusopintojen sisällöstä tulee löytyä opintoja liittyen taiteelliseen ajatteluun sekä kuvataiteen eri menetelmiin (plastinen sommittelu, värioppi, piirustus, maalaus, grafiikka).

 

Opetustarjonnasta opintojen alussa laadittavan HOPSin mukaisesti valittavat opintojaksomodulit, 14 op

  • Taidegrafiikka (puupiirros, serigrafia, myrkytön ja maalauksellinen grafiikka), 6 op
  • Maalaus, vesiliukoiset värit (akryyli, akvarelli, tempera), 6 op
  • Kuvanveisto ja tila-aika työpajat, 4 op

Pakolliset opintojaksomodulit, 21 op

  • Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaiset näyttelyt, 2 op
  • Estetiikka, 3 op
  • Praktikum I, 6 op
  • Praktikum II, 10 op

 


2018-2019


HEINÄKUU

10.07.2018                     Suuri Maalaustapahtuma, valtakunnallinen

19.07.–22.07.2018         Akvarellimaalauskurssi 


ELOKUU

10.08.–12.08.2018         Eläinten anatomian maalaus ja piirustuskurssi


LOKAKUU

05.10.–07.10.2018         Luova piirustus

19.10.–21.10.2018         Elävän mallin piirustus


MARRASKUU

02.11.–04.11.2018         Akvarellimaalaus ja tussipiirustus

16.11.–18.11.2018         Väriharmoniat

24.11.2018                     Vilke, sähköisen taiteen tapahtuma


JOULUKUU

30.11.-02.12.2018          Rock ja taidehistoria

14.12.–16.12.2018         Myrkytön grafiikka


TAMMIKUU

07.01- 08.01.2019         Rock ja taidehistoria, jatkotyöskentelyjakso

11.01.2019                    Rock ja taidehistoria, tuloksien esittely

11.01.2019                     Praktikum I

12.01.–13.01.2019         Valokuvaus ja www-portfolio

25.01.–27.01.2019         Estetiikka


HELMIKUU

08.02.–10.02.2019         Tila-aika, julkinen tila sekä yhteisö- ja ympäristötaide

22.02.2019                     Praktikum I ja II


MAALISKUU

08.03.-10.03.2019          Sähköisen portfolion tuottaminen


HUHTIKUU

01.04.-04.04.2019          Kuvanveisto I

05.04.-07.04.2019          Kuvanveisto II

26.04.-28.04.2019          Puupiirros


TOUKOKUU

24.05.-26.05.2019          Serigrafia

24.05.2019                    Praktikum II seminaari