Kuvataiteen perusopinnot (25 op)


Kuvataiteen perusopinnot vastaavat Lapin yliopiston avoimen yliopiston vaatimuksia. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman taiteellisen toiminnan kehittämiseen ja oman työskentelyn esille tuomiseen. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutustu opetussuunnitelmaan täältä!


Opintojaksot

  • Johdatus taiteelliseen ajatteluun, 4 op
  • Portfolio, 1 op
  • Plastinen sommittelu, 4 op
  • Värioppi, 4 op
  • Havaintopiirustus, 4 op
  • Maalaus, 4 op
  • Kokeellinen grafiikka, 4 op

 

Kuva
Perinteinen havaintopiirustus, piirustuksen tekniikoita opettava luova piirustus ja sommitteluoppi antavat vahvan perustan taiteen opiskelulle.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!