Kuvataiteen perusopinnot (25 op)


Kuvataiteen perusopinnot vastaavat Lapin yliopiston avoimen yliopiston vaatimuksia. Päivölän opiston  koulutusohjelma painottuu käytännönläheisesti oman taiteellisen toiminnan kehittämiseen ja oman työskentelyn esille tuomiseen sekä kirjallisesti että visuaalisesti. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Taideteoreettisena osiona perehdytään oman taiteen alueen historiaan ja nykypäivään sekä taiteen filosofian pääsuuntauksiin ja omaan paikkaan taiteen kentällä. Opintojen päätteeksi tehtävässä lopputyössä voit soveltaa omaa aikaisempaa osaamistasi.


Opintojaksomodulit

  • Kuvan rakentamisen perusteet, 4 op
  • Havaintopiirustus, 4 op
  • Taidegrafiikka, 4 op
  • Värioppi, 4 op
  • Maalaus, 4 op
  • Plastinen sommittelu, 4 op
  • Portfolio, 1 op

 

Kuva
Perinteinen havaintopiirustus, piirustuksen tekniikoita opettava luova piirustus ja sommitteluoppi antavat vahvan perustan taiteen opiskelulle.