Kuvataiteen valmentavat ja ammatilliset erikoistumisopinnot


Kuvataiteen valmentavat opinnot

Päivölän opiston ainutlaatuinen koulutusohjelma painottuu käytännönläheisesti oman taiteellisen toiminnan kehittämiseen ja oman työskentelyn esille tuomiseen sekä kirjallisesti että visuaalisesti. Opintojen aikana valmistetaan mm. oma kansainvälisen tason taiteilijaesittelykansio ja www-sivut. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Halutessasi voit suorittaa kuvataiteen valmentavien opintojen ohessa myös Lapin yliopiston vaatimusten mukaiset kuvataiteen perusopinnot (25 op), mikä huomioidaan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa.

 

Kuvataiteen ja taiteen tuottamisen ammatilliset erikoistumisopinnot

Tämä koulutusohjelma on niille, jotka haluavat syventää ja laajentaa omaa ammattitaitoaan, luoda uusia suhteita kuvataiteen kansainvälisellä kentällä, sekä kehittää omaa taiteellista toimintaansa ja sen markkinointia. Kurssilla perehdytään kansainvälisten esittelykansioiden, www-sivujen ja taiteen tuottamisen perusasioihin sekä eri rahoitusjärjestelmiin. Opiskelun aluksi kaikille laaditaan haastatteluiden perusteella oma henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jonka perusteella pystymme kehittämään olemassa olevia vahvuuksiasi.

Halutessasi voit suorittaa kuvataiteen valmentavien opintojen ohessa myös Lapin yliopiston vaatimusten mukaiset kuvataiteen perusopinnot (25 op), mikä huomioidaan HOPS:ia laadittaessa. 

Taideteoreettisena osiona perehdytään oman taiteen alueen historiaan ja nykypäivään sekä taiteen filosofian pääsuuntauksiin ja omaan paikkaan taiteen kentällä. Kurssilla sinulla on hyvä mahdollisuus verkostoitua muiden kuvataiteilijoiden kanssa ja luoda uusia kansainvälisiä suhteita -näin parannat myös mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Opintojen päätteeksi tehtävässä lopputyössä voit soveltaa omaa aikaisempaa osaamistasi.

 

kuva
Taidegrafiikan mentelmiä opettavat Suomen taidegraafikkojen jäsenet Tellervo Viitaniemi ja Satu Kiuru. Kuvassa kuvataiteen erikoistumisopinnot Päivölän opistossa suorittanut Mira Salonen.