Opetus Päivölän opistossa


Kuvataidelinjan kokopäiväiset opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä- ja paritehtävistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Opiskelijat suuntautuvat meiltä monille kuvallisille opintoaloille mm. kuvataidekasvatukseen, graafiseen suunniteluun, arkkitehtuuriin ja tietenkin myös kuvataiteen opintoihin.

Vahvuutenamme on, että pystymme mukauttamaan opetusta ja räätälöimään opetusta henkilökohtaisesti oppilaan tarpeisiin ja tavoiteisiin nähden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään opintojen edetessä. Käytämme myös vaihtuvia vierailevia opettajia, jotka kaikki ovat oman alansa ammattilaisia. 

 


Opettajina ovat toimineet

Satu Kiuru, kuvataiteilija (TaM), kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja, Say:n puheenjohtaja

 • linjojen yleiset opinnot (väitöstutkimuksen työskentelyvapaalla 31.10.2019 asti)

Piela Auvinen, keraamikko (AMK), kuvataiteilija (YAMK), kulttuurialan opettaja (AmO)

 • linjojen yleiset opinnot

Laura Uimonen, taiteen tohtori (TaT), arkkitehti, luontokartoittaja

 • mm. arkkitehtuuri, hahmotus, perspektiivi

Mika Karhu, taiteen tohtori (TaT), kuvataiteilija, tutkija, kuraattori

 • taiteen teoria

Tellervo Viitaniemi, kuvataiteilija (TaM)

 • grafiikka, serigrafia

Susanna Suikkari, kuvataiteilija (TaM), taidegraafikko

 • grafiikka

Jaakko Heikkinen, kuvataiteilija (YAMK)

 • maalaus, akvarelli

Anssi Taulu, kuvanveistäjä

 • kuvanveisto, taiteen teoria, taidehistoria

Tuukka Peltonen, taidegraafikko, taidemaalari

 • grafiikka, puupiirros

Tatu Heinämäki, mediataiteilija (AMK), opiskelee valokuvauksen maisteriopintoja Aalto yliopistossa

 • valokuvaus, kuvankäsittely, portfoliotyöskentely

Arto Vehviläinen, arkkitehtiopiskelija

 • mm. arkkitehtuuri, havaintopiirustus, perspektiivioppiSuuri kiitos!

Päivölän opiston kuvataiteen ja arkkitehtuurin linja kiittää yhteistyökumppaneita ja tukijoita sponsoroinnista.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!