Opetus Päivölän opistossa


Kuvataidelinjan opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä- ja paritehtävistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Opiskelijat suuntautuvat meiltä monille kuvallisille opintoaloille mm. kuvataidekasvatukseen, graafiseen suunniteluun, arkkitehtuuriin ja tietenkin myös kuvataiteen opintoihin.

Vahvuutenamme on se, että pystymme mukauttamaan opetusta ja räätälöimään opetusta henkilökohtaisesti oppilaan tarpeisiin ja tavoiteisiin nähden. Käytämme myös vaihtuvia vierailevia opettajia, jotka kaikki ovat oman alansa ammattilaisia.

 

 

Seuraa linjan kuulumisia ja tunnelmia Facebookista ja Instagramista:

Sponsorit ja tukijat

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!