Opetus Päivölän opistossa


Kuvataidelinjan kokopäiväiset opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä- ja paritehtävistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Opiskelijat suuntautuvat meiltä monille kuvallisille opintoaloille mm. kuvataidekasvatukseen, graafiseen suunniteluun, arkkitehtuuriin ja tietenkin myös kuvataiteen opintoihin.

Vahvuutenamme on, että pystymme mukauttamaan opetusta ja räätälöimään opetusta henkilökohtaisesti oppilaan tarpeisiin ja tavoiteisiin nähden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään opintojen edetessä. Käytämme myös vaihtuvia vierailevia opettajia, jotka kaikki ovat oman alansa ammattilaisia. 

 


Opettajina

Satu Kiuru, kuvataiteilija (AMK ja TaM), kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja

 • linjojen yleiset opinnot

Mika Karhu, taiteen tohtori (TaT), kuvataiteilija, tutkija, kuraattori

 • taiteen teoria

Tellervo Viitaniemi, kuvataiteilija (TaM)

 • grafiikka, serigrafia

Susanna Suikkari, kuvataiteilija (TaM), taidegraafikko

 • grafiikka

Jaakko Heikkinen, kuvataiteilija (YAMK)

 • maalaus, akvarelli

Anssi Taulu, kuvanveistäjä

 • kuvanveisto, taiteen teoria, taidehistoria

Tuukka Peltonen, taidegraafikko, taidemaalari

 • grafiikka, puupiirros

Tatu Heinämäki, mediataiteilija (AMK), opiskelee valokuvauksen maisteriopintoja Aalto yliopistossa

 • valokuvaus, kuvankäsittely, portfoliotyöskentely

Laura Nikkinen, arkkitehtuuri

 • kolmiulotteinen suunnittelu ja plastinen sommittelu

Michael Dudek, kuvataiteilija

 • taiteen filosofia
 • kansainvälisellä kuvataiteen kentällä toimiva Dudek on tehnyt yhteistyötä mm. performanssitaitelija Marina Abramovicin kanssa.Suuri kiitos!

Päivölän opiston kuvataiteen ja arkkitehtuurin linja kiittää yhteistyökumppaneita ja tukijoita sponsoroinnista.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!