Kyberliiketoiminnan opinnot


Päivölän opiston kyberliiketoiminnan linjalla opiskellaan laaja kokonaisuus avoimen yliopiston opintoina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opintoja. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista sekä valinnaisista opintojaksoista. Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti yksi lukuvuosi.


Kaikille yhteiset opintojaksot (P)

  • Digitaalisen osaamisen perusteet (P)
  • WEB-julkaiseminen (P)
  • Ohjelmointi 1  (P)
  • Näkökulmia digitalisaatioon  (P)
  • Johdatus kyberturvallisuuteen (P)


Valinnaiset opintojaksot (V)

  • Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (V)
  • Uudet teknologiat yhteiskunnassa (V)
  • Tuotekehitysprojekti (V)
  • Liiketoiminta digitaalisilla alustoilla (V)


Näiden opintojaksojen lisäksi Päivölän muut linjat, esimerkiksi kauppatieteellinen ja oikeustieteellinen, tarjoavat opiskelijoille hyödyllisiä täydentäviä opintojaksoja. Yksilölliset henkilökohtaiset oppimissuunnitemat (HOPS) auttavat motivoivien  opintopolkujen suunnittelussa.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!