Opetus Päivölän opistossa


Päivölän opiston luonnontiedelinjalla voit opiskella syksyllä alkavat koko lukuvuoden pituiset (9 kk) opinnot tai keväällä alkavat (4,5 kk) opinnot. Luonnontiedelinja on ihanteellinen lääketieteelliseen sekä teknillistieteellisiin jatko-opintoihin aikoville.

 

 

 

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!