Opetus Päivölän opistossa


Päivölän opiston luonnontiedelinjalla voit opiskella syksyllä alkavat koko lukuvuoden pituiset (9 kk) opinnot tai keväällä alkavat (4,5 kk) opinnot. Luonnontiedelinja on ihanteellinen lääketieteelliseen sekä teknillistieteellisiin jatko-opintoihin aikoville.

 

LUONNONTIEDE (9 kk)

Opinnot alkavat syyskuussa ja päättyvät toukokuussa.

Syksyllä alkavissa koko lukuvuoden pituisissa luonnontieteen opinnoissa hankitaan vahva osaaminen sekä syvennetään osaamista ja varmuutta. Perusteiden hyvä hallinta tukee myös opintojen edistymistä vaativammalle tasolle.

  • Opintosuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason perusteella.
  • Voit hankkia lukion syventäviä kursseja vastaavat tiedot fysiikassa, kemiassa ja biologiassa.
  • Voit myös korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja tai täydentää tutkintoa päivittämällä lyhyen matematiikan pitkäksi tai parantaa pitkän matematiikan osaamistasi.

 

LUONNONTIEDE (4,5 kk)

Opinnot alkavat tammikuussa ja päättyvät toukokuussa.

Keväällä alkavissa luonnontieteen opinnoissa keskitytään perustaitoihin ja valmistaudutaan yliopiston pääsykokeisiin. Reilussa neljässäkin kuukaudessa ehtii kehittämään valmiuksiaan merkittävästi! Vahvistetaan perustaitoja, jotta opiskelija osaa soveltaa niitä monipuolisesti pääsykokeissa. Tavoitteena osaaminen, jolla pääsee alan jatkokoulutukseen ja saa hyvät edellytykset opinnoissa menestymiseen.

  • Erinomainen vaihtoehto valmennuskurssille!
  • Yksilölliset opintosuunnitelmat - paikataan aukot tai edetään pidemmälle.
  • Opinnot soveltuvat erinomaisesti syksyn ylioppilaille, joulukuussa armeijasta kotiutuvalle tai välivuotta viettävälle.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!