Opetus Päivölän opistossa


Siltaopinnot on suunniteltu erityisesti kehittämään ammatti- tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden valmiuksia jatkaa teknispainotteisissa opinnoissa AMK- tai yliopistotasolla, jossa vaaditaan matemaattista osaamista. Voit opiskella lukion kursseja vastaavat taidot ja halutessasi saada tukea avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston opintojen suorittamiseen. Voit myös valmentautua yo-kirjoituksiin tai korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja.


Hanki vahva osaaminen

  • Matematiikkaa noin 400 oppituntia
  • Fysiikkaa noin 300 oppituntia
  • Räätälöidysti 150 oppituntia omien tavoitteiden mukaan joko kemiasta, matematiikasta/fysiikasta tai kieliopintoja englannista/ruotsista
  • Lisäksi on mahdollista valita osia muiden lähilinjojen (luonnontiede ja matematiikka) erillistarjonnasta


Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opiskelijalle laaditaan yksilöllisesti henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) lähtö- ja tavoitetason perusteella. HOPSin avulla opiskelija pystyy seuraamaan opintojensa etenemistä omien tavoitteidensa mukaisesti. Ensimmäinen HOPS laaditaan heti opiskelijen alussa ja HOPSin päivittäminen on osa opiskeluprosessia koko opintojen ajan.

 
Opinnot joustavasti - myös koulun ja/tai työn ohessa

Matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla voit opiskella kokopäiväisesti, jolloin lähiopetusta on n. 25 h/ vko tai voit valita opiskelumuodoksi myös monimuoto-opiskelun. Monimuoto-opiskelu on sopiva vaihtoehto erityisesti niille, joilla ei ole mahdollisuutta opiskella arkena. Tällöin opiskelet kotoa käsin verkko-oppimateriaalimme mukaan ja lähiopetusta on noin joka toinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin (15 oph). Tällöin opinnot sisältävät yhdessä sovitun kokonaisuuden matematiikkaa ja fysiikkaa, halutessasi myös kemiaa.