Kesälukukausi


Matematiikkalinjalla opiskelu alkaa kesälukukaudella, mutta kuka tahansa vauhdikkaasta matematiikan oppimisesta kiinnostunut voi tulla kesälukukaudelle viikoiksi 26, 28, 30 ja 32.

Kesälukukaudella on opiskellut niin innokas kahdeksasluokkalainen kuin kirjoituksiin valmistuva abikin. Kesälukukauden suorittaneista voidaan valita yksi opiskelija matematiikkalinjalle, tai useampiakin, mikäli tilaa on.

Kesälukukauden viikoilla voi opiskella myös viikon kerrallaan tai vain joko matematiikkaa tai tietotekniikkaa. Kesäviikko maksaa 200€. Pelkkä matematikka maksaa 180€/viikko (jolloin on tarkoitus opiskella itsenäisesti viikonlopun ohjelmointikurssin ajan) ja pelkkä ohjelmointikurssi 100€/viikonloppu. Ohjelmointikurssin pituus kokonaisuudessaan on viisi viikonloppua, joista neljä ensimmäistä muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. 

Kesälukukauden opetus on matematiikan rakenteita korostava ja laskennallisesti haastava. Numeeriset menetelmät ja sovellukset opitaan luontevasti teorian yhteydessä. Ensimmäisellä viikolla käsitellään laskutoimituksia eri lukujoukoissa, algebraa, yhtälöitä ja epäyhtälöitä, jonoja ja summia, toisella ja kolmannella funktiota ja differentiaali- sekä integraalilaskentaa ja neljännellä viikolla syvennetään funktioiden, differentiaali- ja integraalilaskennan osaamista.

Kesälukukausi kattaa tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit 1, 2, 6, 7, 8, 9 ja 12. Suoritukset on saanut hyväksiluettua omassa lukiossa.

Kesälukukaudelle pääset ilmoittautumaan tästä!