Lukio-opinnot Valkeakosken Tietotien lukiossa

 

Matematiikkalinjalla opiskellessa voi suorittaa lukion Valkeakosken Tietotien lukiossa. Pakolliset kurssit opetetaan valtakunnallisen tuntijaon mukaan Päivölässä. Syventävät kurssit matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa suoritetaan lukion opetussuunnitelmaa laajemmin. Muita aineita voi suorittaa ja suoritetaan itsenäisesti.

Lukio käydään lähes normaalisti Valkeakosken Tietotien lukiossa valtakunnallisen tuntijaon mukaan. Kurssit pidetään kuitenkin Päivölässä. Laaja fysiikka, kemia ja matematiikka hyväksiluetaan Päivölän opinnoista (Lukiolaki § 23). Syventäviä kursseja kaikissa muissa ainereaalikokeessa kirjoitettavissa aineissa voi suorittaa itsenäisesti. Itsenäisesti ei tarkoita samaa kuin yksin; useimmiten suorittajia on useampia ja yhdessä opiskelu on siis mahdollista. Mahdollisuus neljän tai useammankin ainereaalin kirjoittamiseen on todellinen. Äidinkielessä on järjestetty suullisen taidon kurssi ja suullinen loppukoe niille, jotka ovat siihen halunneet osallistua.

Kahdenkymmenen opiskelijan vuosikurssi ja kahden vuoden aika ei anna mahdollisuutta kovin laajaan valinnaisuuteen luokkaopetuksessa tai runsaaseen kielivalikoimaan: pakollisten lisäksi on opiskeltu lähinnä saksaa ja joskus pienimuotoisesti ranskaa. Sen sijaan painotetaan yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä ratkaisuja. Lukio-opintoja on periaatteessa mahdollista jatkaa opistolinjan päättymisen jälkeen. Säästyneen vuoden voi käyttää myös monenlaisiin muihin opintoihin, jos tuntuu, että jotain jatkossa tarvittavaa jäi kuin jäikin opiskelematta.


Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaaksi kirjoitetaan Valkeakosken Tietotien lukiosta, kuten mistä tahansa lukiosta. Tutkinnon hajauttamista käytetään laajasti hyväksi. Ylioppilaskirjoitusten kokonaisuutta suunnitellaan opiskelijakohtaisesti sitä silmällä pitäen, että opiskelija mahdollisuuksien mukaan voi kirjoittaa kaikki haluamansa reaaliaineet. Yhdellä lukukaudellahan voi kirjoittaa enintään kaksi reaalikoetta, mikä asettaa rajoituksia aineyhdistelmille. Myös vieraiden kielten kirjoittaminen voi edellyttää varhaista suunnittelua.

Ensimmäisenä keväänä jotkut opiskelijat aloittavat kirjoittamalla niitä reaaliaineita, joiden pakolliset kurssit on suoritettu syyslukukaudella.

Toisena syksynä kirjoitetaan pääsääntöisesti matematiikka, äidinkieli ja fysiikka, sekä mahdollisesti jokin muu reaalikoe. Näin opiskelijalla on mahdollisuus parantaa suoritustaan keväällä.

Toisena keväänä kirjoitetaan yleensä vieraat kielet, kemia ja mahdollinen muu reaalikoe. Tällöin on myös korotusmahdollisuus aiemmin kirjoitetuissa aineissa.