Opetussisältö

 

Matematiikka

Linjalla opiskellaan lukion pitkän matematiikan opinnot, sisältöjä tarpeen mukaan laajennettuna ja syvennettynä. Linjalla voi suorittaa myös yliopistokursseja näin halutessaan.


Ohjelmointi

Ohjelmoinnin ja tietotekniikan perusteiden opiskelu aloitetaan jo matematiikkalinjan kesälukukaudella ja matematiikkalinjalla tuetaan esimerkiksi yliopistojen MOOC opintoja tehokkaasti.


Fysiikka ja kemia

Opetusohjelmaan kuuluvat sekä fysiikan että kemian laajat opinnot. Opiskelijoiden matemaattis-suuntautuneisuus antaa myös mahdollisuuden lukio-opintoja laajempaan ilmiöiden ja teorioiden käsittelyyn, mikä antaa hyvän pohjan alan jatko-opintoihin.


Lukio

Päivölän opiston matematiikkalinjalla opiskelevat suorittavat lukio-opinnot Valkeakosken Tietotien lukiossa valtakunnallisen tuntijaon mukaan. Laaja fysiikka, kemia ja matematiikka hyväksiluetaan Päivölän opinnoista (Lukiolaki §23)


Päivölä Student Innovation Lab (PSIL)

Opintoihin olennaisena osana kuuluu 12 tunnin viikottainen työharjoittelu Päivölä Student Innovation Lab:ssa vaihtelevissa projekteissa sekä yhteistyöyritysten toimeksiantojen parissa. Monipuoliset projektit tukevat hyvin opintoja, antavat työkokemusta ja tuovat tervetullutta vaihtelua opiskelupäiviin.