Fysiikka ja kemia

 

Fysiikassa ja kemiassa matemaattinen työkalupakki tarjoaa mahdollisuuden lukio-opintoja laajempaan ilmiöiden ja teorioiden käsittelyyn. Opinnot antavat hyvän pohjan alan jatko-opintoihin. Mittalaitteita on saatavilla jonkin verran, ja ne ovat opiskelijoiden käytössä myös vapaa-aikana.

 

kuva
Yksi opiskeluajan kohokohdista on monelle ollut vierailu CERNiin, yhteen maailman johtavista hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksista.