Matematiikka

 

Perusmatematiikkaa

Matemaattisen osaamisen perusteet hankitaan nopeasti, mutta perusteellisesti ja pitäen huolta matematiikan rakenteen, menetelmien, sovellusten ja traditioiden osaamisen kehittymisestä. Tavoitteena on hankkia yliopistomatematiikan kurssien ja fysiikan järkevän opiskelemisen edellyttämät valmiudet ensimmäisen vuoden lokakuun alkuun mennessä. Tämä tarkoittaa lähes koko lukion pitkän matematiikan sisältöjä tarpeen mukaan laajennettuna ja syvennettynä.

Perusmatematiikan opetuksessa on tavoitteena, että nopeat pääsevät etenemään mahdollisimman hyvin omien kykyjensä mukaan. Uusintakokeet ja kertausjaksot mahdollistavat kuitenkin kaikille opiskelijoille erinomaiset oppimistulokset. 


Matematiikkavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus tapahtuu Päivölässä Matematiikan olympiavalmennus ja opiskelijamme voivat siihen osallistua. Samaan aikaan tarjolla on kertausta tavallisimmista aiheista.


Yliopistokurssit

Yliopistomatematiikkaa on mahdollisuus opiskella jopa yli 30 opintopistettä. Tampereen teknillisen yliopiston Laaja matematiikka ja Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaan opiskellut Diskreetti matematiikka ja Johdatus analyysin teoriaan ovat olleet tyypillisimmin suoritettuja kursseja. Laaja matematiikka on suoritettu TTY:n normaaleissa tenttitilaisuuksissa ja Tampereen yliopiston kurssit yksityisinä kuulusteluina.