Ohjelmointi


Peruskurssit

Kesälukukauden ohjelmaan kuuluu ohjelmoinnin ja tietotekniikan perusteiden oppiminen. Ohjelmoinnin opettajina toimivat mm. alan ammattilaisiksi päätyneet matematiikkalinjalta valmistuneet oppilaat. Ohjelmoinnin lähtötasolle on erityisen tyypillistä suuri vaihtelu. Ohjelmointikurssin osanottajat jaetaankin kolmeen tasoryhmään: A. aloittelijat, B. tietokonetta muuhun kuin ohjelmointiin paljon käyttäneet, mutta ohjelmoinnissa varsin kokemattomat ja C. ohjelmoinnin harrastajat.


Yliopistokurssit

Ohjelmoinnissa tarjotaan mahdollisuus suorittaa MOOC.


Lisäksi

Tärkeä tapa oppia tietotekniikkaa on vertaistuki. Opiskelijoilla, erityisesti vanhemmalla vuosikurssilla on paljon osaamista, joka siirtyy myös opiskelijatovereille. Työharjoittelun merkitys tietoteknisen osaamisen kehittymisessä on ratkaiseva.