Tutkielma

 

Toisen vuosikurssin ohjelmaan kuuluu tutkielman tekeminen. Tutkielmaprojekteissa perehdytään kiintoisiin aihepiireihin, opitaan tiedonhankintaa, kirjoittamista, ajattelua ja projektinhallintataitoja, mistä on hyötyä erityisesti jatko-opinnoissa. Yhtenä tavoitteena on osallistua Tutki-kokeile-kehitä -kilpailuun.

Tutkielmien aihepiirit ovat vaihdelleet matematiikasta ja tietokonepelin strategioista erilaisten fysiikan aiheiden kautta sisustukseen ja hengellisten laulujen tematiikkaan.