Opetus Päivölän opistossa


Matkaopaskoulu antaa yleissivistävän koulutuksen lisäksi opiskelijalle ne tiedot ja taidot, joilla hän selviytyy matkaoppaan työtehtävistä ulkomaan lomakohteessa.

Matkaoppaaksi opiskelevan tulee ymmärtää oppaan olennaisin tehtävä ulkomaan lomakohteessa: 

Oppaan tulee myydä matka uudelleen, eli toimia niin, että asiakas matkustaa seuraavallakin lomalla saman matkanjärjestäjän matkalla.

Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa olemme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä matkanjärjestäjien ja eri matkailutahojen kanssa. Kouluttajina Matkaopaskoulussa toimivat kokeneet matkailualan ammattilaiset.

Opittavia asioita ovat lentokenttäkuljetukset, tervetulotilaisuudet, hotellitapaamiset ja -päivystykset, puhelinpalvelu, retket ja opastukset, matkailun perusteet, opasroolit, asiakaspalvelu, myyntitaito ja markkinointi, kansainvälisyys sekä turvallisuus ulkomaan lomakohteessa: kriisinhallinta ja toiminta odottamattomissa tilanteissa.


Kielitaito

Kielten opetuksessa keskitymme matkailuenglannin preppaamiseen ja kehittämiseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että matkaoppaaksi aikovalta toivotaan myös perusteita ruotsin kielestä, sillä matkanjärjestäjät (Apollomatkat, TUI, Tjäreborg, Detur) ovat osa skandinaavista matkanjärjestäjäkonsernia.

opas6
Matkaopaskoulussa opiskellaan puolet ajasta ulkomaan lomakohteessa.

Matkaopaskoulu suoritetaan kolmessa osiossa, joista kaksi osiota suoritetaan Päivölän kampuksella Suomessa ja yksi kuuden viikon oppijakso ulkomaan lomakohteessa Gran Canarialla.

Ulkomaan oppimisjaksolla harjoitellaan ja totutellaan elämään matkaoppaan arkea etelän lomakohteessa. Opintoihin sisältyy ammatillisten aineiden teorian lisäksi käytännön harjoituksia ja matkaoppaan toimintoja.  Kielitaidon kartuttaminen ympäristössä, jossa opiskelija aidosti tarvitsee kieliä päivittäisissä toiminnoissaan on olennainen osa ulkomaan oppimisjaksoa.

Lisäksi opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä rekrytointiin liittyvä opasprofiili palautekeskustelun muodossa.

Matkaopaskoulu on matkaoppaaksi opiskelevan ensimmäinen matkakohde, jossa opettajat toimivat kohdepäälliköinä ja opiskelijat matkaoppaina. Matkaopaskoulussa opiskellaan kelloon katsomatta ja töitä teetetään kaikkina vuorokauden aikoina.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin ja/tai koulutuksien aloittamisajankohtiin!