Oikeustieteen opinnot


Päivölän opiston oikeustieteen linjalla opiskellaan avoimen yliopiston opintoina Turun yliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja. Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti yksi lukuvuosi, mutta halutessasi voit jatkaa opintoja toisenkin vuoden.


Turun yliopiston opintojaksot

  • Johdatus oikeustieteeseen, 2 op
  • Kansainvälinen oikeus, 6 op
  • Hallinto-oikeus, 7 op
  • Valtiosääntöoikeus, 7 op
  • Oikeushistoria, 6 op
  • Työoikeus, 7 op
  • Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

 

Itä-Suomen yliopiston opintojaksot

  • Yritysoikeuden perusteet, 6 op
  • Sopimusoikeus, 5 op
  • Yhtiöoikeus, 5 op

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!