Oikeustieteen opinnot


Päivölän opiston oikeustieteen linjalla opiskellaan avoimen yliopiston opintoina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeudenalan opintoja. Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti yksi lukuvuosi, mutta halutessasi voit jatkaa opintoja toisenkin vuoden.


HUOM! LUKUKAUDEN 2019-2020 OPINTOJAKSOIHIN ON TULOSSA MUUTOKSIA!
Muutokset vahvistuvat huhtikuun aikana.


Opintojaksot

  • Johdatus oikeustieteeseen, 2 op
  • Kansainvälinen oikeus, 6 op
  • Rikosoikeus, 8 op
  • Työoikeus, 7 op
  • Valtiosääntöoikeus, 7 op
  • Oikeushistoria, 6 op
  • Hallinto-oikeus, 7 op
  • Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!