Oikeustieteen opinnot


Päivölän opiston oikeustieteen linjalla opiskellaan avoimen yliopiston opintoina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeudenalan opintoja (50 op). Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti yksi lukuvuosi, mutta halutessasi voit jatkaa opintoja toisenkin vuoden.


Opintojaksomodulit

- Johdatus oikeustieteeseen, 2 op
- Kansainvälinen oikeus, 6 op
- Rikosoikeus, 8 op
- Työoikeus, 7 op
- Valtiosääntöoikeus, 7 op
- Oikeushistoria, 6 op
- Hallinto-oikeus, 7 op
- Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op