Opetus Päivölän opistossa


Päivölän opiston teatteri-ilmaisun opintolinja on tarkoitettu lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittaneille ja yli 18-vuotiaille. Opinnot sopivat erinomaisesti opiskelijalle, jolla on aito kiinnostus näyttelemistä kohtaan, kykyä taiteelliseen työskentelyyn yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa ja halua kehittyä ja oppia uutta. Opinnot ovat päiväopiskelua ja opetusta on pääasiassa arkipäivisin. 

Opistovuoden jälkeen sinulla on monipuoliset mahdollisuudet pyrkiä teatterialan jatko-opintohin. Mikäli et halua suunnata teatterin ammattiopintoihin, voit hyödyntää uutta osaamistasi ja kokemuksiasi missä tahansa ammatissa myöhemmin elämässäsi.

Päivölän opiston teatteri-ilmaisun opinnoissa keskitytään opiskelijan oman, persoonallisen luovuuden tukemiseen ja sen eri puolien kehittämiseen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja vahvistaa opiskelijaa ilmaisemaan ja välittämään kokemuksiaan, mielipiteitään, aistimuksiaan ja tunteitaan. Lisätä opiskelijan mielikuvitusta ja kykyä nähdä ja oivaltaa ympärillä tapahtuvia asioita ja ilmiöitä. Kehittää opiskelijan eläytymis- ja keskittymiskykyä, sekä taitoa toimia vuorovaikutuksessa ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa. Tarjota välineitä, joiden avulla opiskelija osaa havaita ja tulkita ihmisen kokonaisviestintää, sekä fyysisiä että verbaalisia viestejä, ja käyttää niitä myös itse.


Keskeisiä asioita

  • Ryhmäytymis- ja tutustumisperiodi draamallIisin menetelmin:Luottamusharjoitteita, teatteri-ilmaisun harjoitteita, 
  • Fyysinen teatteri ja kontakti-improvisaatio
  • Improvisaatio, heittäytyminen
  • Tekstianalyysi, tekstin tulkinta, demoesityksiä 
  • Tekstin tuottaminen, omat aiheet
  • Monologikimaran työstäminen
  • Pääsykoetehtävien työstäminen
  • Monologikimaran esitykset


Lisäksi koko kurssin ajan näyttelijäntyön harjoitteita, kestävyysliikuntaa, teatterileikkejä.