Uutta! Päivölässä voit opiskella nyt myös valokuvauksen perusopinnot. 

Vaatimustasoltaan opintokokonaisuus on Lapin yliopiston opintosuunnitelman mukaista avointa yliopisto-opetusta. Opinnoissa perehdytään kameratekniikkaan, valaisuun ja valokuvauksen eri osa-alueisiin dokumentaarisesta kuvauksesta kokeelliseen kuvailmaisuun, ja kuvaamisen ohella saat perustiedot valokuvauksen historiasta ja suhteesta muihin taiteenaloihin. Harjaannut myös kirjoittamaan kuvista ja kuvaamisesta. Opintojakson aikana syntyneestä materiaalista kokoat lopuksi portfolion. Opinnot koostuvat itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä ja intensiivisistä viikonloppukursseista. Jokaiseen kurssikokonaisuuteen kuuluvat sekä ennakko että kotitehtävä. 

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa muun opiskelun tai työn ohessa.

Ilmoittaudu täältä!

 

Lisätietoja kurssista 

Kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja, Satu Kiuru,
satu.kiuru(at)paivola.fi.fi, puh. 040 589 2627