Opetus Päivölän opistolla


Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus sisältää johdattelevia luentoja, reflektoivia ryhmäkeskusteluita ja esimerkkejä käytännön elämästä.

Opinnot sopivat niin jatko-opintoihin valmentautuville kuin täydennyskoulutukseksi työelämäosaajille, jotka työskentelevät organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistehtävissä, esihenkilöinä tai joilla on halua lisätä tai päivittää osaamistansa tai suunnittelevat alan vaihtoa.

Perusopinnot ovat monimuoto-opintoja, jossa Moodle-verkkoympäristössä opiskellaan itsenäisesti sekä osallistuen lähiopetusjaksoihin joissa perehdytään jakson keskeisiin aiheisiin ja opitaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Monimuotoiset opinnot ovat sopiva vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja esim. kokopäivätyön takia. 

Aiheeseen johdattelevat lähijaksot järjestetään yhden illan pituisina, jolloin opetusta on klo 15.30-19.45 (5 oppituntia / ilta). 

  • Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op (pakollinen opintojakso) to 7.10.2021
  • Organisaatioiden johtaminen, 3 op, to 18.11.2021
  • Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op, ti 7.12.2021
  • Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op, to 3.2.2022
  • Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op, to 10.3.2022

Myös Päivölän yksittäiselle lähiopetusjaksolle on mahdollista ilmoittautua viim. kahta viikkoa aiemmin hintaan 60€ / lähiopetusilta.

 

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!