Opetus Päivölän opistolla


Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus sisältää johdattelevia luentoja, reflektoivia ryhmäkeskusteluita ja esimerkkejä käytännön elämästä.

Opinnot sopivat niin jatko-opintoihin valmentautuville kuin täydennyskoulutukseksi työelämäosaajille, jotka työskentelevät organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistehtävissä, esihenkilöinä tai joilla on halua lisätä tai päivittää osaamistansa tai suunnittelevat alan vaihtoa.

Perusopinnot ovat monimuoto-opintoja, jossa Moodle-verkkoympäristössä opiskellaan itsenäisesti sekä osallistuen lähiopetusjaksoihin joissa perehdytään jakson keskeisiin aiheisiin ja opitaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Lähijaksoja on keskimäärin joka toinen kuukausi kahtena päivänä peräkkäin (iltapainotteinen).

Monimuoto-opinnot ovat sopiva vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja esim. kokopäivätyön takia. 

Lähipäivinä opetusta on klo 15.30 - 19.45 (5 oppintuntia/ilta). Lähipäivinä on mahdollista ruokailla opiskelijahintaan Päivölän opiston ruokalassa.


Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot

Perusopintojen jälkeen on mahdollista opiskella Päivölän opistossa työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lukuvuonna 2019-2020, mikäli opiskelijoita on riittävästi.