Opetus Päivölän opistolla


Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus sisältää johdattelevia luentoja, reflektoivia ryhmäkeskusteluita ja esimerkkejä käytännön elämästä.

Opinnot sopivat niin jatko-opintoihin valmentautuville kuin täydennyskoulutukseksi työelämäosaajille, jotka työskentelevät organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistehtävissä, esihenkilöinä tai joilla on halua lisätä tai päivittää osaamistansa tai suunnittelevat alan vaihtoa.

Perusopinnot ovat monimuoto-opintoja, jossa Moodle-verkkoympäristössä opiskellaan itsenäisesti sekä osallistuen lähiopetusjaksoihin joissa perehdytään jakson keskeisiin aiheisiin ja opitaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa. Monimuotoiset opinnot ovat sopiva vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja esim. kokopäivätyön takia. 

Lähijaksot toteutetaan viidessä osassa aina kahtena peräkkäisenä päivänä, pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin, jolloin oetusta on klo 15.30-19.45 (5 oppintuntia/ilta). Lähipäivinä on mahdollista ruokailla opiskelijahintaan Päivölän opiston ruokalassa.

 

"Topsy perusopinnot olivat minulle ensimmäinen opintojakso taas pitkään aikaan… lähipäivät Päivölässä olivat mukavia poikkeuksia omaehtoisen opiskelun lomassa, ne antoivat kokemuksia ja mielipiteitä laajemmalta. Suosittelen näitä opintoja kaikille aihealueesta kiinnostuneille – opinnot onnistuvat myös työn ohella.” – Johanna 

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!