Opiskelu Päivölän opistossa

 

Opiston pitkä historia

Hämeen Kansanopiston, nykyisen Päivölän opiston, perusti Helsingin yliopiston, silloisen Aleksanterin yliopiston, Hämäläisosakunta vuonna 1894 silloiseen Sääksmäen pitäjään. Ensimmäisen toimintavuotensa opisto toimi Sillantaan kartanossa Tarttilan kylässä. Hämeen Kansanopiston alkajaisjuhla vietettiin marraskuun 1. päivänä 1894.


Osaamista ja valmiuksia Päivölän opistosta

Tänä päivänä Päivölän opisto on profiloitunut tiede- ja taideaineisiin, jossa opiskelu tähtää oman osaamistason kasvattamiseen sekä hyvien valmiuksien hankkimiseen jatko-opintoja, pääsykokeita sekä työelämää ajatellen.

Opetuksemme täyttää korkeakoulutason vaatimukset. Päivölän opisto on yhteistyössä Suomen eri yliopistojen kanssa luonut erittäin onnistuneet koulutus- ja opetussuunnitelmat, joiden avulla turhia välivuosia ei tule. Hyväksiluettavien opintopisteiden ansiosta opiskeluaika yliopistossa lyhenee huomattavasti.

Opiskelupaikka Päivölän opistossa ei myöskään vaikuta asemaan ensikertalaiskiintiössä jatko-opintoihin haettaessa.

Lisäksi monet opiskelijat yllättyvät opintojen edullisuudesta, kun huomaavat, että aiemman pelkän vuokra-asumisen hinnalla saa opetuksen, ateriat ja asumisen.

 

Opintomaksut (lukukausi 2018-2019)

Opintomaksut määräytyvät sen mukaan asuuko opiskelija opistolla vai ei. Opistolla asuvan tulee aina valita täysihoito. Viikonloppuasumisesta ei peritä lisämaksua. 

 

Kauppatiede- ja
oikeustiedelinja
Kuukausierä Maksuerät Lukukausi yht.
Täysihoito: Opetus, asuminen, ateriat *) 600 €  8 kpl 4800 €
Opetus, ateriat **) 500 € 8 kpl 4000 €

*) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi asumisen 2hh (sis. vesi ja sähkö, mitään muita kuluja ei opistolla asumisesta tule) sekä ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Yhden hengen huoneita on saatavana rajoitettu määrä ja näistä peritään lisämaksu. Opintomaksun lisäksi opiskelija maksaa avoimen yliopiston rekisteröintimaksun kauppatieteen tai oikeustieteen opinnoissa.

**) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Opintomaksun lisäksi opiskelija maksaa avoimen yliopiston rekisteröintimaksun kauppatieteen tai oikeustieteen opinnoissa.

 

Kuvataide- ja
arkkitehtuurilinja 
Kuukausierä Maksuerät Lukukausi yht.
Täysihoito: Opetus, asuminen, ateriat *) 530 € 8 kpl 4240 €
Opetus, ateriat **) 430 € 8 kpl 3440 €

*) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi asumisen 2hh (sis. vesi ja sähkö, mitään muita kuluja ei opistolla asumisesta tule) sekä ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Yhden hengen huoneita on saatavana rajoitettu määrä ja näistä peritään lisämaksu. Opintomaksun lisäksi opiskelija maksaa avoimen yliopiston rekisteröintimaksun kuvataiteen perus- ja aineopinnoissa.

**) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Opintomaksun lisäksi opiskelija maksaa avoimen yliopiston rekisteröintimaksun kuvataiteen perus- ja aineopinnoissa.

 

Luonnontiedelinja
9kk / 4,5 kk
Kuukausierä Maksuerät Lukukausi yht.
Täysihoito: Opetus, asuminen, ateriat *) 570 € 8 kpl / 4 kpl 4560 € / 2280 €
Opetus, ateriat **) 470 € 8 kpl / 4 kpl 3760 € / 1880 €

*) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi asumisen 2hh (sis. vesi ja sähkö, mitään muita kuluja ei opistolla asumisesta tule) sekä ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Yhden hengen huoneita on saatavana rajoitettu määrä ja näistä peritään lisämaksu. 

**) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen).

 

Siltaopinnot -
Amiksesta AMK:hon
Kuukausierä Maksuerät Lukukausi yht.
Täysihoito: Opetus, asuminen, ateriat *) 570 € 8 kpl 4560 €
Opetus, ateriat **) 470 € 8 kpl 3760 €

*) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi asumisen 2hh (sis. vesi ja sähkö, mitään muita kuluja ei opistolla asumisesta tule) sekä ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Yhden hengen huoneita on saatavana rajoitettu määrä ja näistä peritään lisämaksu. Opintomaksun lisäksi opiskelija maksaa mahdolliset ylioppilastutkinnon, aikuislukion, avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston rekisteröintimaksut.

**) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Opintomaksun lisäksi opiskelija maksaa mahdolliset ylioppilastutkinnon, aikuislukion, avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston rekisteröintimaksut.Teatteri- ja ilmaisutaide
syksy / kevät
Kuukausierä Maksuerät Lukukausi yht.
Täysihoito: Opetus, asuminen, ateriat *) 590 € 8 kpl syksy / 4 kpl kevät 4720 € syksy / 2360 € kevät
Opetus, ateriat **) 490 € 8 kpl syksy / 4 kpl kevät 3920 € syksy / 1960 € kevät

*) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi asumisen 2hh (sis. vesi ja sähkö, mitään muita kuluja ei opistolla asumisesta tule) sekä ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Yhden hengen huoneita on saatavana rajoitettu määrä ja näistä peritään lisämaksu. 

**) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi ateriat opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen).

 

Matkaopaskoulu Kuukausierä Maksuerät Opintomaksut yht.
Täysihoito: Opetus, asuminen, ateriat *) 990 € 3 kpl 2970 €

*) Opintomaksu sisältää opetuksen lisäksi asumisen 2-4 hengen huoneistoissa Suomessa ja ulkomaan jaksolla, lennot kohteeseen ja takaisin sekä ateriat kotimaassa Päivölän opistolla opiskelupäivinä (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen). Maksuton internetyhteys Päivölässä, ulkomailla internetyhteys lisämaksusta. Opintomaksun lisäksi opiskelijalle tulee vähäisiä lisäkuluja (n. 100 €) mm. uniformun hankkimisesta. HUOM! Opiskelupaikan mahdollinen peruuttaminen tulee tehdä viimeistään 31 vrk ennen opintojen alkua. Tämän jälkeen opisto veloittaa peruutetusta opiskelupaikasta puolet opiskelumaksusta, eli 1485 euroa.

 

1hh lisämaksusta

Yhden hengen huoneita on saatavana rajoitettu määrä ja huoneesta peritään lisämaksu 130 €. Koko lukukauden kestävillä linjoilla yhden hengen huonemaksu peritään asumiskuukausien ajalta, opintojen päättymiseen asti. Huoneita kannattaa tiedustella ajoissa Päivölän opiston toimistosta.


Opintotuki

Päivölän opiston opiskelija voi saada toisen asteen opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoihin saatu opintotuki ei vähennä oikeutta korkeakouluopiskelijan opintotukeen, jota voi saada enimmillään 50 kuukautta. 

1.8.2017 alkaen toisen asteen opiskelijan opintoraha on muualla kuin vanhempiensa luona asuvalla 20 vuotta täyttäneellä opiskelijalla enintään 250,28 euroa/kk. Opintorahan määrään vaikuttavat 1.8.2017 alkaen: oppilaitoksesi, ikäsi, asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona, oletko avioliitossa ja onko sinulla lapsia. Tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahasi määrään.

Vanhempien tulot eivät enää vaikuta 1.1.2018 jälkeen 18 vuotta täyttäneiden itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintorahaan.

Opintotuen asumislisä on opiston asuntolassa asuvalle 88,87 euroa. Muualla kuin opiston asuntolassa asuva opiskelija kuuluu yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi opiskelija voi nostaa valtion takaamaa opintolainaa opintojen rahoittamiseen.

Lisätiedot ja myöntämisehdot www.kela.fi/opintotuki.


Yksittäiset modulit / lyhytkurssit

Päivölän opisto järjestää erilaisia yleisivistäviä, vapaatavoitteisia tai ammattitaitoa ylläpitäviä ja täydentäviä koulutuksia lyhyt-/intensiivikurssien muodossa. Lue lisää ja innostu intensiivikursseistamme!

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.